Årsstämma 2018

Årsstämma i Sweco AB (publ) hålls kl 15.00 torsdagen den 19 april 2018 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Aktieägare som önskar få med ett ärende i kallelsen till årsstämman måste senast den 1 mars 2018 skicka ett meddelande till styrelsen under följande adress:

SWECO AB (publ)
Koncernstab Juridik
Box 34044
100 26 Stockholm

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.