Årsstämma 2018

Årsstämma i Sweco AB (publ) hålls kl 15.00 torsdagen den 19 april 2018 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 april 2018, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april 2018 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm.

Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via denna länk.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

Dokument inför årsstämman

Punkt 12 - Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2018

Punkt 12 - Styrelsens sammansättning 2018

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.