Nyheter

/siteassets/nyheter/2018/05_maj/bjorn770x380w.gif

Nya utbildningen: En björntjänst som gör mången glad

24 maj 2018
Björnpopulationen i Skandinavien är den största sedan 1800-talet och efterfrågan på kunskap om björnar, och hur man ska agera när man möter dem, är stor. En björnmötesutbildning kan vara det som gör skillnad för tryggheten i arbetsmiljön för den som arbetar i fält.
/siteassets/nyheter/2018/05_maj/raheel770x380w.gif

Ny i Sverige och på Sweco - Raheel Alkhlaif

22 maj 2018
Raheel Alkhlaif har alltid haft en önskan om att få arbeta med något där han får chansen att göra livet lite bättre för andra människor. Valet föll på ingenjörsyrket, men medan han utbildade sig började kriget i Syrien och vägen till målet blev en annan än den han först tänkt sig.
/siteassets/nyheter/2018/05_maj/livskvalite770.jpg

Livskvaliteten högst i pendlingskommuner nära storstäder

21 maj 2018
Sweco har på uppdrag av Tillväxtverket undersökt livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner och regioner. Rapporten, som utgår från det nya mätsystemet BRP+, visar att ekonomisk tillväxt i termer av BRP inte genererar ökad livskvalitet, att kvinnor har högre livskvalitet än män och att livskvaliteten är högst i pendlingskommuner nära storstäderna.
/siteassets/nyheter/2018/05_maj/brandskyd770x380webb.gif

Ny studie om brandskydd i höga trähus

17 maj 2018
De senaste åren har byggandet av höga trähus ökat, som en följd av en växande miljömedvetenhet och teknisk utveckling. Men hur ser kunskaperna om brandskydd ut i byggbranschen? Det har Swecos brandskyddsexpert Robert Jönsson undersökt i en ny studie.
/siteassets/nyheter/2018/05_maj/asa_770x380.gif

Åsa Bergman utses till hedersdoktor

16 maj 2018
Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco, har utsetts till hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Hon tilldelas utnämningen för sitt ledarskap och sitt framstående arbete inom jämställdhet och hållbarhet.

Kan gång- och cykeltrafik vara lösningen på butiksdöden?

15 maj 2018
Att städer med hög andel cyklister och gångtrafikanter har bättre luftkvalitet är kanske ingen överraskning. Mindre känt är att de även ger viktiga ekonomiska tillskott, samt ökar trafiksäkerheten och tryggheten i stadskärnorna.

Rättelse avseende noten Förvärv av dotterföretag och rörelser i delårsrapport januari-mars 2018 Sweco AB (PUBL)

09 maj 2018
I Swecos delårsrapport januari-mars 2018 har siffror i noten Förvärv av dotterföretag och rörelser på sidan 13 blivit felaktiga. Tryckfelet finns i texten ovanför tabellen. Felet är oväsentligt och påverkar inte övriga publicerade finansiella tabeller eller uppgifter i samband med kvartalsrapporten.

Delårsrapport januari-mars 2018 Sweco AB (PUBL)

09 maj 2018
En positiv start på året
/siteassets/nyheter/2018/05_maj/satellit770x380w.gif

Snart kan Sverige skjuta upp satelliter på Esrange

08 maj 2018
Esrange Space Center är Swedish Space Corporations anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Här finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. Nu vill man utöka verksamheten med en anläggning för att skjuta upp satelliter och även utföra tester av återanvändningsbara raketer. Sweco har anlitats för bland annat projektering av vägar och infrastruktur, marklösen och hantering av miljö- och tillståndsfrågor.

Swecos arkitekter växer med kompetens inom handel

02 maj 2018
Sweco har som tidigare meddelat förvärvat det danska arkitektkontoret Årstiderne Arkitekter med 220 anställda. Kontorets svenska specialavdelning, Retail Architects, införlivas den 1 maj med Sweco i Göteborg. Det innebär att Sweco i Sverige stärker sin arkitektverksamhet inom främst handel med både svenska och danska experter.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.