Nyheter

Sweco AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2016

18 juli 2016
Starkaste kvartalsresultatet hittills
/siteassets/nyheter/2016/juni/malmbanan770.jpg

Nytänkande järnvägsteknik på Malmbanan sparar många miljoner

29 juni 2016
En besparing på 60-100 miljoner kronor. Det är ett av resultaten när Swecos järnvägsexperter hjälpt Trafikverket i förberedelserna inför övergången till ERTMS, det nya europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg.

Arbetsmarknadsregioner är grunden för tillväxt enligt ny rapport från Sweco och Arena för Tillväxt

28 juni 2016
Rapporten Sveriges Nya Geografi, framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt, visar att samhällsutvecklingen och kommunernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. De senaste tio åren har regionförstoringen i landet medfört större och färre regioner och prognosen är att regionförstoringen kommer fortsätta. Rörligheten över kommungränserna har ökat kraftigt, vilket har gett tydligare fokus på arbetsmarknadsregioner.

Sweco moderniserar väg A96 i Skottland

15 juni 2016
Sweco anlitas av Transport Scotland för ruttvalsoptimering och detaljprojektering när väg A96 i Skottland ska uppgraderas. Satsningen kommer att leda till kortare restider och ökad trafiksäkerhet. Det är Swecos största transportuppdrag hittills i Storbritannien, med ett ordervärde på cirka 300 miljoner SEK. 
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Energiöverenskommelsen i hamn

10 juni 2016
Swecos energimarknadsrapport juni 2016: Alldeles nyss presenterades en blocköverskridande energiuppgörelse. Uppgörelsen innehöll många väntade besked, men också några nyheter.

Sweco stärker Warszawas elförsörjning

06 juni 2016
Som ett led i Polens satsning på att minska andelen avfall som går till deponi anlitas Sweco för att utforma ett avfallseldat kraftvärmeverk. Anläggningen som ska ligga i Warszawa blir Polens största och kommer att bidra till regionens elförsörjning. Kunden är det kommunala avfallsbolaget Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 33 miljoner SEK (3,5 miljoner EUR). 

Förändrat antal aktier och röster i SWECO AB (publ)

31 maj 2016
/siteassets/nyheter/2016/maj/ny-i-sverige-ny-pa-sweco-.jpg

Ny i Sverige och på Sweco – Omar Tobba

19 maj 2016
Efter examen som maskiningenjör 2008 fick Omar Tobba arbete inom olje- och gasindustrin i Syrien och så småningom i Algeriet. När projektet i Algeriet tog slut var kriget i Syrien i full gång. Vägen bar honom i stället till Sverige och idag arbetar han som installationskonsult på Sweco i Stockholm.
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Stora förändringar på bränslemarknaden

12 maj 2016
Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden maj 2016.

Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

11 maj 2016
Sweco har fått uppdraget att ansvara för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, inom delområdet Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras här för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Kunden är Stockholms stad.

Hitta rätt person på Sweco

Sök efter expertis