Nyheter

Banbrytande transportteknik testas i Gävle

28 april 2016
Idag står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. I linje med landets mål om fossilfri fordonsflotta 2030 har man länge disskuterat frågan kring nya energiformer för just transporter och hur dessa kan bli mer miljövänliga. Utanför Gävle invigs snart väldens första anläggning för lastbilar med kraftförsörjning genom kontaktledning, ett steg för att minska utsläppen.
/siteassets/nyheter/2016/april/visby770.jpg

Anlita Swecos experter som talare i Almedalen

25 april 2016
Har du behov av talare eller debattörer till ett event under Almedalsveckan? Sweco kommer att finnas på plats med en stark uppsättning experter.
/siteassets/nyheter/2016/april/sthlms-blomsterprogram-770x380.jpg

Swecos arkitekter formger Stockholms blomsterprogram

19 april 2016
Sommarblomsplanteringarna hör till de inslag i stadsbilden som Stockholms invånare uppskattar mest och igår togs första spadtaget för Blomsterprogrammet 2016. Swecos landskapsarkitekt Rebecka Grönjord har formgivit programmet som i år har temat sommaräng.
/siteassets/nyheter/2016/april/raa-forskolaake-eson-lindman.jpg

Råå förskola i Helsingborg vinner Träpriset 2016

14 april 2016
Förskolan Råå fick ta emot Träpriset 2016, ett pris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Swecos projektledare har projektlett hela bygget och varit en länk mellan arkitekter, byggentreprenör och Byggherre.
/siteassets/nyheter/2016/april/rinkebystraket770x380.jpg

Swecos arkitekter nominerade till Årets Stockholmsbyggnad 2016

13 april 2016
Utvecklingen av Rinkebystråket har blivit nominerad till Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad. Projektet, som invigs i höst, omfattar en förnyelse av Rinkebystråket som har omvandlats till en levande och pulserande huvudgata som förbinder Rinkeby Torg med Järvafältet.
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Produktionsrekord av vindkraft i Sverige

11 april 2016
Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden april 2016: Vindkraften slog nytt produktionsrekord under 2015 med hela 16,6 TWh. Denna produktionsmängd motsvarar 10 procent av landets totala elproduktion. Nettoexporten av el från Sverige slog även den nytt rekord med 22,6 TWh under 2015.
/siteassets/nyheter/2016/april/jaana_rokka_770x380.jpg

På plats i Nigeria med Läkare utan gränser

08 april 2016
För drygt ett år sedan åkte Swecos Jaana Rokka till Nigeria med Läkare utan gränser (MSF*). Under nio månader arbetade hon vid ett barnsjukhus som allround-logistiker, en roll som innebär att skapa förutsättningar för att den medicinska hjälpen kommer fram till de mest behövande. Vi träffar en hemkommen Jaana för att höra om hennes tid där.
/siteassets/nyheter/2016/april/karnkraft_770x380.jpg

Förutsättningar för olika kraftslag tydliggörs i ny Sweco-rapport

06 april 2016
Sjunkande intäkter och delvis ökande kostnader har präglat den svenska energisektorn under en längre tid. I Swecos nya rapport till Energikommissionen om förutsättningar för olika kraftslag blir det tydligt att denna trend ser ut att fortsätta. Flera energikällor står inför stora investeringar framöver samtidigt som prognoserna talar för fortsatt låga elpriser.
/siteassets/nyheter/2016/april/jarnvag-2050_naringslivets_godstransporter_770x380.jpg

Swecorapport visar möjligheter för effektivare godstransport på järnväg

04 april 2016
En fördubbling av mängden gods som transporteras via järnväg är möjlig till år 2050 visar en ny rapport som är framtagen av Sweco i samarbete med bland andra Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain.
/siteassets/nyheter/2016/jan-mars/sweco_topp3_universumawards_770x380.jpg

Sweco fortfarande i topp bland civilingenjörer

17 mars 2016
Sweco håller sin position som en av Sveriges tre populäraste arbetsgivare när civilingenjörer får välja. Den årliga karriärsundersökningen bland landets studenter tillkännagavs igår på Universum Award, och liksom tidigare år får Sweco bäst placering inom sin bransch.

Hitta rätt person på Sweco

Sök efter expertis