Nyheter
/siteassets/nyheter/2017/02_februari/narvik770.jpg

​Sweco moderniserar norska Narvik station

24 februari 2017
På uppdrag av Bane NOR utför Sweco en omfattande modernisering av nordnorska Narvik station. Narvik, är slutstation för persontrafiken på Ofotbanen, som är förlängningen av Malmbanan på den norska sidan. Resultatet av arbetet blir en kraftig ökning av både stationens och järnvägssträckningens kapacitet.

Sweco fortsätter genomförbarhetsstudie av tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn

15 februari 2017
Sweco deltar i en genomförbarhetsstudie som undersöker olika tekniska lösningar för en potentiell Helsingfors-Tallinntunnel. Studien genomförs som ett partnerskap mellan Sweco, Amberg Engineering och WSP.

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

14 februari 2017
Det starkaste kvartalet hittills avslutar ett rekordår

Nordisk vätgaskorridor byggs ut till 2020

09 februari 2017
Åtta nya vätgasgastankstationer väntas komma på plats i Sverige under den kommande treårsperioden. Regeringen har gett grönt ljus för projektet Nordic Hydrogen Corridor och Sweco ansvarar för samordningen.
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Elcertifikatpriset i fritt fall och sänkt skatt på datorhallar

08 februari 2017
Elcertifikatpriset fortsätter att falla och Sverige ger sig in i kampen om det lukrativa datahallarna. Det är några av punkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden februari 2017.

Sweco expanderar i Finland

06 februari 2017
Sweco förvärvar Karves Yhtiöt Ltd och det totala aktiekapitalet i dotterbolagen Karves Suunnittelu Ltd och Karves Energia & Valvonta Ltd. Dessa finska bolag har fler än 50 medarbetare specialiserade på design- och experttjänster för renoveringar, samt energieffektivisering och livscykeltjänster för bostadsbolag. Detta innebär att Sweco ytterligare stärker sitt erbjudande och sin närvaro på den finska marknaden.
/siteassets/nyheter/2017/02_februari/sunsta-alvkullegymnasiet770.jpg

Swecos arkitekter vinner uppdrag om nytt gymnasium i Karlstad

03 februari 2017
Swecos arkitekter i Karlstad har fått det fortsatta uppdraget att projektera den nya gymnasieskolan Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, för 2000 elever. Två skolor slås samman till en och visionen är att skapa en sammanhållen skolbyggnad där alla kan mötas och lokalerna samnyttjas över dygnets timmar.

Sweco planerar center för nukleärmedicin och radioterapi i Stuttgart

31 januari 2017
Sweco har fått i uppdrag att tillhandahålla designtjänster för uppförandet av en ny byggnad (“Hus G”) vid Klinikum Stuttgart. Byggnaden kommer att inrymma den senaste teknologin inom cancerterapi och nukleärmedicin.
/siteassets/nyheter/2017/01_januari/kontinental770.jpg

Kontinentalstaden – Malmös nya stadsdel på spåren

31 januari 2017
Nästa år planeras öppningen av Kontinentalbanan, som är den östra delen av Malmös nya tågförbindelse Ringlinjen. I en pågående utredning föreslår Sweco en överdäckning av stora delar av spåret, vilket innebär att det frigörs mark för bostäder och mötesplatser centralt i staden.
/siteassets/nyheter/2017/01_januari/munksjo770.jpg

Sweco vinner delar av det parallella uppdraget Munksjökajen

27 januari 2017
Swecos arkitekter i Göteborg har tilldelats fortsatt uppdrag på delar av kaj- och strandpromenaden utmed Munksjön i Jönköping. Genom projektet vill kommunen skapa attraktiva vistelsemiljöer för stadens invånare och besökare.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.