Sweco har nolltolerans mot trakasserier - #MeToo

/siteassets/nyheter/2017/12_december/metoo770x330.jpg

Sweco har nolltolerans mot trakasserier - #MeToo

8 december 2017
Den senaste tiden har en stor mängd kvinnor vittnat om hur de har utsatts för sexuella trakasserier i sin vardag via den sociala kampanjen #MeToo. På Sweco finns sedan många år tydliga riktlinjer för hur våra medarbetare bör agera om de själva eller någon i deras närhet utsatts för kränkande särbehandling.

– Sweco har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar i stort. MeToo-kampanjen har visat omfattningen av problemet i samhället och ett så stort företag som Sweco är tyvärr inget undantag. Därför är det oerhört viktigt att vi är tydliga med vad som gäller här och hur vi beter oss mot varandra och att felaktiga beteenden får konsekvenser, säger Åsa Bergman, vd för Sweco Sverige.

Sweco arbetar löpande med att alla, såväl medarbetare som chefer, ska känna till de riktlinjer och den handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling som finns.
 
– Alla medarbetare på Sweco ska veta hur de kan agera och känna sig fullständigt trygga med att de kommer att tas på allvar om de väljer att rapportera någon form av kränkande behandling inom företaget, säger Åsa Bergman. 

För mer information, kontakta

Annica
Hedmark
HR-chef Sweco Sverige
+4686956632
Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.