Press

Sweco moderniserar forskningsanläggning på Antarktis

16 januari 2017
Sweco har fått i uppdrag av BAM Nuttall att leverera design- och byggnadstjänster i samband med moderniseringen av British Antarctic Survey’s forskningsanläggning på Antarktis.

Dariush Rezai ny affärsområdeschef för Sweco Danmark

11 januari 2017
Dariush Rezai har utsetts till ny affärsområdeschef för Sweco Danmark och efterträder John Chubb.
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Summering av elmarknadsåret 2016 och inblick i 2017

11 januari 2017
Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden januari 2017.

Sweco anlitas i satsning på hållbara förpackningslösningar

16 december 2016
Sweco anlitas av BillerudKorsnäs för att byggleda en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön, samt för konstruktion i ombyggnationen av det existerande massabruket.
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Sjunkande gas- och kolpriser påverkar energimarknaden

09 december 2016
Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden december 2016: Flera nya lagförslag om europeisk energieffektivitet och Opec i överenskommelse om minskad produktion.

Sweco förbättrar översvämningsskydd i Polen

10 november 2016
Sweco har tecknat två nya avtal med Regional Water Management Authority i Wrocław och Regional Water Management Authority i Szczecin för att tillhandahålla konsulttjänster till projektet Odra-Vistula Flood Management, komponent 5.4. Projektet, som samfinansieras av Världsbanken, syftar till att förbättra översvämningsskydd för människor som bor i området.
/siteassets/nyheter/2016/november/norrkopings-bangard.jpg

Sweco utformar Norrköpings nya godsbangård – banar väg för Ostlänken

10 november 2016
Sweco anlitas i ett omfattande uppdrag av Trafikverket för att utforma en ny godsbangård i Norrköping. Den nya bangården ersätter den befintliga som idag ligger i centralt i staden och kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av både Norrköpings stadskärna och regionens transportinfrastruktur.
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Stigande kolpriser​ och låga vattennivåer i magasinen driver upp elpriset

08 november 2016
Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden november 2016: problemen inom fransk kärnkraft förväntas ge höga elpriser på kontinenten i vinter, NVE och Energimyndigheten föreslår att förlänga det nuvarande elcertifikatsystemets efter 2020.
/siteassets/nyheter/2016/november/malmo_c_770x330.jpg

Överdäckning vid Malmö C kan ge 150 000 kvm ny byggbar yta

02 november 2016
Nyhamnen är nästa stora utbyggnadsområde i Malmö. Stadsdelen omfattar 77 hektar, vilket är nästan lika stort som hela innerstaden idag. Genom att täcka över spåren norr om Malmö C frigörs ytterligare 150 000 kvm markyta, vilket möjliggör att bygga nya bostäder eller arbetsplatser på bästa möjliga läge.

Sweco AB (publ) Delårsrapport januari-september 2016

28 oktober 2016

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.