Press

Tomas Carlsson lämnar rollen som vd och koncernchef på Sweco

12 januari 2018
Sweco AB (Sweco), (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) meddelar i dag att Tomas Carlsson efter fem år kommer att lämna rollen som vd och koncernchef på Sweco för att bli ny koncernchef på NCC. Styrelsen har inlett processen med att utse en efterträdare. Tomas kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.

Sweco förvärvar Årstiderne Arkitekter och skapar det första integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark

10 januari 2018
Sweco har ingått avtal om att förvärva Årstiderne Arkitekter, en av Danmarks ledande arkitektbyråer. Genom detta förvärv kommer Sweco att etablera det första fullt integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark. Årstiderne Arkitekter blir därmed en del av Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.

Sweco expanderar i Belgien

11 december 2017
Sweco förvärvar HaskoningDHV Belgium efter att ha ingått avtal med Royal HaskoningDHV. HaskoningDHV Belgium specialiserar sig inom markundersökningar och åtgärder för förorenad mark, miljökonsekvensbedömningar samt integrerad områdesutveckling. Detta förvärv stärker Swecos position på den belgiska marknaden.  
/siteassets/nyheter/2017/12_december/autonomofordon770.jpg

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

07 december 2017
Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.
/siteassets/nyheter/2017/11_november/stenpiren_by-night--_nils-olof_sjoden_770.jpg

Stenpiren resecentrum – vinnare av årets Sienapris

29 november 2017
Sienapriset, Sveriges mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur, har tilldelats Swecos landskapsarkitekter för Stenpiren resecentrum vid Skeppsbron i centrala Göteborg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj, säger juryn i sin motivering.
/siteassets/nyheter/2017/11_november/ukraina770.jpg

Åtgärder för effektivare energiförbrukning i Ukraina ska ge bättre miljö

20 november 2017
Sweco har fått uppdrag av NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation, att undersöka åtgärder för att uppnå en effektivare energiförbrukning i 14 ukrainska städer. Syftet är att minska städernas utgifter för energi, minska miljöpåverkan och förbättra förhållandena för lokalbefolkningen i landet.

Satsning på marknad och affärsutveckling stärker Swecos arkitektverksamhet

08 november 2017
Marknaden och kunderna utvecklas idag allt snabbare. Det är nödvändigt att arbeta med en tydligare strategisk linje för att möta upp branschen, säger Jan Mattsson, vd för Sweco Architects. Daan Cedergren, tidigare regionchef i Stockholm, har därför utsetts till den nya tjänsten som affärsutvecklingschef för arkitektverksamheten.

Sweco AB (publ) delårsrapport januari – september 2017

27 oktober 2017
Stabil utveckling och nya stora infrastrukturprojekt

Sweco expanderar i Norge

23 oktober 2017
Sweco förvärvar Dimensjon Rådgivning AS, ett norskt teknikkonsultföretag baserat i Stavanger. Dimensjon är specialiserat inom samhällsplanering, byggteknik och infrastruktur.
/siteassets/nyheter/2017/10_oktober/bhutan770.jpg

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

17 oktober 2017
Sweco anlitas av Världsbanken för att undersöka hållbarheten och miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan. Uppdraget är ett led i att stödja den strategiska planeringen för landets fortsatta utbyggnad av vattenkraft och omfattar att studera vilka effekter planerad vattenkraft kan komma att få på miljö, invånare och samhälle.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.