Press

Sweco får byggkonstruktionsuppdrag för Kungliga Operan

13 september 2017
Sweco anlitas av Statens fastighetsverk i samband med att Kungliga Operan ska moderniseras. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och uppdraget omfattar bland annat renovering och utformning av nya lokaler.

Sweco expanderar på den belgiska byggkonsultmarknaden

25 augusti 2017
Sweco förvärvar Snoeck & Partners, ett belgiskt byggkonsultföretag med en väletablerad marknadsposition i västra Belgien.
/siteassets/nyheter/2017/08_augusti/kraft770.jpg

Sweco vinner projekteringsuppdrag av ny kraftledning i sydöstra Sverige

23 augusti 2017
Svenska kraftnät anlitar Sweco för att göra en komplett projektering av en omkring 100 km lång 400 kV kraftledning från Ekhyddan norr om Oskarshamn till Nybro. Den nya kraftledningen planeras för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige.

Sweco ska planera och utforma moderniseringen av Stockholm Central

14 augusti 2017
Sweco anlitas av Trafikverket för att planera och utforma moderniseringen av stationsmiljön och järnvägsanläggningen vid Stockholm Central. Uppdraget omfattar hela anläggningen, från spår till plattformar. Syftet är att rusta Stockholm Central för framtiden.

Delårsrapport januari – juni 2017 Sweco AB (PUBL)

20 juli 2017
Stabil utveckling på en bra marknad

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

30 juni 2017

Kommuner har olika förutsättningar att nå hållbarhetsmålen visar ny rapport

29 juni 2017
Kommunerna möter olika stora utmaningar inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och det finns såväl synergier som målkonflikter i hållbarhetsarbetet. Det visar 2017 års upplaga av rapporten Sveriges Nya Geografi från Arena för Tillväxt och Sweco.

Sweco utvecklar utformningen av ERTMS när Malmbanan framtidssäkras

26 juni 2017
Sweco har fått det första detaljprojekteringsuppdraget när Malmbanan utrustas med ERTMS, det nya europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg. Därmed utvecklar Sweco tillsammans med Trafikverket utformningen av ERTMS när Sveriges järnväg ställer om till framtidens trafikstyrningssystem.
/siteassets/nyheter/2017/06_juni/linbanor770.jpg

Sweco rådgivare när linbana planeras i Göteborg

20 juni 2017
Sweco har uppdrag som rådgivare när en linbana planeras i Göteborg, som den första i sitt slag i Sverige och Norden. Linbanan planeras över älven för att binda samman staden och erbjuder resenärer hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader.
/siteassets/nyheter/2017/06_juni/stureplan_770x380.jpg

Sweco planerar delar av Stureplan i Stockholm

19 juni 2017
Just nu pågår planeringen av hur Stureplanskvarteret i centrala Stockholm ska moderniseras. Swecos experter är involverade i flera uppdrag, bland annat som arkitektsamordnare med uppdrag att koordinera designarbetet mellan flera kontor och myndigheter.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.