Press
/siteassets/nyheter/2017/03_mars/origo770.jpg

Sweco och Bonava effektiviserar byggprocessen genom molnbaserad BIM

27 mars 2017
Sweco har stöttat bostadsutvecklaren Bonava i framtagandet av en digital plattform som ska effektivisera byggprocessen från idé till försäljning. Genom att skapa en ny teknisk infrastruktur för allt från analys till utveckling tar Bonava ett stort kliv fram inom digitaliseringen av byggbranschen.

Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

22 mars 2017

Sweco utökar arbetet med översvämningsskydd i Polen

20 mars 2017
Sweco har tecknat nya avtal för att tillhandahålla konsulttjänster till projektet Odra-Vistula Flood Management. Detta är Swecos tredje och fjärde avtal inom ramen för samma projekt och värdet på dem uppgår till 24 miljoner PLN (cirka 53 miljoner kronor eller 5,5 miljoner euro).

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Sweco AB

10 mars 2017
Swecos valberedning föreslår inför årsstämman 2017 att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Valberedningen föreslår val av Elaine Weidman Grunewald som ny ledamot. Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström, samt Christine Wolf. Vidare föreslår valberedningen omval av Johan Nordström till styrelsens ordförande. Carola Teir-Lehtinen har undanbett sig omval.
/siteassets/nyheter/2017/03_mars/asa770.jpg

Åsa Bergman tilldelas internationellt pris för kvinnligt ledarskap

08 mars 2017
Sweco Sveriges vd Åsa Bergman tilldelas det internationella priset Leading Women Awards av hållbarhetsorganisationen World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Utmärkelsen uppmärksammar kvinnliga ledare som visar vägen mot en jämställd och hållbar framtid.
/siteassets/nyheter/2017/02_februari/narvik770.jpg

​Sweco moderniserar norska Narvik station

24 februari 2017
På uppdrag av Bane NOR utför Sweco en omfattande modernisering av nordnorska Narvik station. Narvik, är slutstation för persontrafiken på Ofotbanen, som är förlängningen av Malmbanan på den norska sidan. Resultatet av arbetet blir en kraftig ökning av både stationens och järnvägssträckningens kapacitet.

Sweco fortsätter genomförbarhetsstudie av tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn

15 februari 2017
Sweco deltar i en genomförbarhetsstudie som undersöker olika tekniska lösningar för en potentiell Helsingfors-Tallinntunnel. Studien genomförs som ett partnerskap mellan Sweco, Amberg Engineering och WSP.

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

14 februari 2017
Det starkaste kvartalet hittills avslutar ett rekordår
/siteassets/nyheter/2016/april/energi770x380.jpg

Elcertifikatpriset i fritt fall och sänkt skatt på datorhallar

08 februari 2017
Elcertifikatpriset fortsätter att falla och Sverige ger sig in i kampen om det lukrativa datahallarna. Det är några av punkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden februari 2017.

Sweco expanderar i Finland

06 februari 2017
Sweco förvärvar Karves Yhtiöt Ltd och det totala aktiekapitalet i dotterbolagen Karves Suunnittelu Ltd och Karves Energia & Valvonta Ltd. Dessa finska bolag har fler än 50 medarbetare specialiserade på design- och experttjänster för renoveringar, samt energieffektivisering och livscykeltjänster för bostadsbolag. Detta innebär att Sweco ytterligare stärker sitt erbjudande och sin närvaro på den finska marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.