Sweco och Läkare utan gränser

Idag är fler människor på flykt än på mycket länge och nyheter om inhumana händelser runt om i världen fortsätter att fylla medierna. Genom Läkare utan gränser kan hjälp ges för de som har störst behov i de mest drabbade områdena. Sweco är partner till Läkare utan gränser sedan 2009.

Sweco stödjer Läkare Utan Gränser med personal och med en betydande summa pengar årligen. 

Sweco ger sina ingenjörer och arkitekter tjänstledigt om de erbjuds möjligheten att åka ut med Läkare utan gränser och bidra med sin kunskap i de humanitära insatser som organisationen genomför världen över. Erfarenheten från fält är en värdefull kompetensutveckling, både för Sweco som företag och för den enskilda medarbetaren. Läkare utan gränsers arbete i krisdrabbade områden ger fältarbetarna erfarenhet från ett arbete med stort personalansvar i mångkulturella projekt.

Medarbetare från Sweco som vill åka ut i fält ansöker, precis som andra sökanden, direkt till Läkare utan gränser, och går igenom deras uttagningsprocess. 

För mer information, kontakta: 
Emma Månson,
kommunikationschef , Sweco Sverige

Just nu är Swecos Jaana Rokka i Bagladesh. Följ hennes resa här.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.