Lokal närvaro Global expertis

För Sweco är den decentraliserade affärsmodellen en avgörande nyckel till framgång. Det är genom ett enkelt och kundfokuserat arbetssätt som Sweco utvecklats till en stor internationell spelare, samtidigt som vi behållit den lokala förankringen och expertisen. Swecos verksamhet bedrivs i sju affärsområden: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland och Estland, Sweco Danmark, Sweco Nederländerna, Sweco Centraleuropa och Sweco Västeuropa.

Koncernens ledningsgrupp

Tomas Carlsson
Tomas Carlsson
Vd och koncernchef
Åsa Bergman
Åsa Bergman
Affärsområdeschef Sweco Sverige
Markku Varis
Markku Varis
Affärsområdeschef Sweco Finland
Grete Aspelund
Grete Aspelund
Affärsområdeschef Sweco Norge
Dariush Rezai
Dariush Rezai
Affärsområdeschef Sweco Danmark
Ina Brandes
Ina Brandes
Affärsområdeschef Sweco Centraleuropa
Bo Carlsson
Bo Carlsson
Affärsområdeschef Sweco Västeuropa
Eugene Gruter
Eugene Grüter
Affärsområdeschef Sweco Nederländerna
Lars Torstensson
Lars Torstensson
Kommunikationsdirektör
Lisa Lagerwall
Lisa Lagerwall
Chefsjurist

Mikael LandbergMikael Landberg
HR-direktör

Jonas Dahlberg
Jonas Dahlberg
Finansdirektör

Styrelse

 • Johan
  Nordström

  Född 1966. Styrelsens ordförande. Ledamot sedan 2012. Ledamot i: bland annat Skirner AB och Hemfrid i Sverige AB.

  Utbildning: Arkitekt, KTH Stockholm. Erfarenhet: vd för Skirner AB. Innehav i Sweco: 316 250 direktägda aktier samt genom Skirner Förvaltning AB, som ägs av familjen Nordström, 14 573 706 aktier.
 • Anders
  Carlberg

  Född 1943. Ledamot sedan 2009. Ordförande i Gränges AB och Herenco AB. Ledamot i: bland annat AxFast AB, Investment AB Latour, Recipharm AB och Beijer-Alma AB.

  Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet. Erfarenhet: fd vd för Axel Johanson International, fd vice vd i SSAB och fd vd och koncernchef i Nobel Industrier AB. Aktieinnehav i Sweco: 13 500 aktier (inklusive innehav för närstående).
 • Gunnel
  Duveblad

  Född 1955. Ledamot sedan 2008. Ordförande i: Team Olivia AB, Global Scanning A/S, HiQ International AB och Stiftelsen Ruter Dam.

  Ledamot i: bland annat PostNord AB och Dustin Group AB. Utbildning: Systemvetare, Umeå Universitet. Erfarenhet: fd vd för EDS Norra Europa. Innehav i Sweco: 4 000 aktier.
 • Christine
  Wolff

  Född 1960. Ledamot sedan 2016. Ledamot i Hochtief AG, Berliner Wasserbetriebe A.ö.R och KSBG GmbH.

  Utbildning: M.Sc.Geology. Aktieinnehav i Sweco: 1000 aktier.
 • Elaine
  Weidman Grunewald

  Ledamot sedan: 2017. Senior Vice President and Chief Sustainability Officer på Ericsson, medlem i koncernledningen.

  Utbildning: Dubbel Master’s från Boston University Graduate School, Center for Energy and Environmental Studies, i International Relations, och i Resource and Environmental Management. Aktieinnehav i Sweco: 0 aktier.
 • Eva
  Lindqvist

  Född 1958. Ledamot sedan 2013. Ledamot i: bland annat ASSA ABLOY AB, Tieto Oy, Bodycote plc och Mycronic AB.

  Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Universitet och MBA, University of Melbourne, Australien. Erfarenhet: Tidigare vd för TeliaSonera International Carrier. Direkt aktieinnehav i Sweco: 1 125 aktier.
 • Johan
  Hjertonsson

  Född 1968. Ledamot sedan 2015. Ledamot i: AB Fagerhult och Nord-Lock International AB. Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

  Erfarenhet: VD för AB Fagerhult. Tidigare vd för Lammhults Design Group och ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux koncernen. Direkt aktieinnehav i Sweco: 30 000 aktier.
 • Tomas
  Carlsson

  Född 1965. Vd och koncernchef sedan 2012.

  Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola samt Executive MBA, London Business School och Columbia Business School (New York). Erfarenhet: fd vd för NCC Construction Sweden. Aktieinnehav i Sweco: 258 507 aktier (med närstående).

Personalrepresentanter

 • Görgen
  Edenhagen

  Född 1964. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2011. Direkt aktieinnehav i Sweco: 2101 aktier.

 • Anna
  Leonsson

  Född 1971. Personalrepresentant sedan 2005. Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/MSA, LTH Lund. Anställd i Sweco sedan: 1997.

  Direkt aktieinnehav i Sweco: 504 aktier.
 • Maria
  Ekh

  Född 1974. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2015. Direkt aktieinnehav i Sweco: 1 398 aktier.

Suppleanter

 • Tom
  Ahasverussen

  Född 1984. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2016. Direkt aktieinnehav i Sweco: 0 aktier.

 • Amanda
  Carlberg

  Född 1965. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2017. Direkt aktieinnehav i Sweco: 189 aktier.

 • Peter
  Rothstein

  Född 1959. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2017. Direkt aktieinnehav i Sweco: 1 497 aktier.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB 
Huvudansvarig revisor: Michael Bengtsson 
Auktoriserad revisor

Informationen ovan angående innehav i Sweco är från den 31 december 2016. Övrig information är tagen från årsredovisningen 2016. Information om chefers innehav i Sweco och andra förtroendeuppdrag uppdateras årligen och är publicerade i Swecos årsredovisning.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.