Grönska

Sweco i Sverige

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Swecos tjänster efterfrågas inom ett stort antal marknadssegment, exempelvis  tillverkningsindustri, processindustri, miljö, energi, infrastruktur, bygg, fastighet och transport.  Bland de offentliga kunderna märks kommuner, statliga verk och myndigheter.

Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har Sweco utfört uppdrag i mer än 100 länder.

Sweco är noterat på Nasdaq Stockholm.

  • Åsa Bergman

    Telefon:+4686956403

Sweco Sverige i siffror

Antal medarbetare
5 300

Kontor
Sweco har kontor på ca. 50 orter i Sverige.

Snabba fakta om Sweco:

Verksamhet
Sweco levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur.

Antal anställda
Cirka 14 500 personer

Omsättning
Cirka 15 bsek

Internationell närvaro
Sweco har fasta etableringar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Bulgarien, Polen, Tjeckien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, England, Turkiet och Kina.

Uppdrag
Sweco har en omfattande projektexport och utför uppdrag i 70 länder runt om i världen.