Grönska

Sweco i Sverige

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Swecos tjänster efterfrågas inom ett stort antal marknadssegment, exempelvis  tillverkningsindustri, processindustri, miljö, energi, infrastruktur, bygg, fastighet och transport.  Bland de offentliga kunderna märks kommuner, statliga verk och myndigheter.

Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har Sweco utfört uppdrag i mer än 100 länder.

Sweco är medlem på Nasdaq OMX Stockholm AB.

  • Åsa Bergman

    Telefon:+4686956403

Sweco Sverige i siffror

Antal medarbetare
4 900

Andel män/kvinnor
67 procent män och 33 procent kvinnor

Kontor
Sweco har kontor på ca. 50 orter i Sverige.

Sweco-koncernen i siffror

Antal medarbetare
9 000

Andel män/kvinnor
Ca. 70 procent män och 30 procent kvinnor

Omsättning
Ca. 9 miljarder SEK

Kontor
Sweco har fasta etableringar i tolv länder.

Uppdrag
Sweco utför uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen.

Huvudkontor
Stockholm

Läs mer om Sweco-koncernen.