0 av 0 för ""

Vårt erbjudande

Vi formar framtiden idag

Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Att våra kunder når sina mål är vår högsta prioritet. Varje konsult och team kommer att göra sitt yttersta för att förstå dina behov och utmaningar. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och tillsammans hjälpa er att lösa era utmaningar.

Swecos hållbarhetsarbete

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

Vatten, Energi och Industri

Vi erbjuder moderna tekniska lösningar som säkerställer tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurseffektiva industrianläggningar.

Transportinfrastruktur

När städer växer och byggs ut ställs det högre krav på effektiva och hållbara transportinfrastrukturer. Vi utformar morgondagens transportsystem.

Arkitektur

Människa och livsmiljö. Arkitektur och plats. Humanism och kulturarv. Runt detta kretsar sedan 60 år den lokala och globala verksamheten i Sweco Architects.

Byggnader och stadsdelar

Urbanisering och digitalisering skapar en ökad efterfrågan på smarta och hållbara lösningar för att planera, utveckla och bygga ut städer och byggnader.

Digitala Lösningar

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utformningen av morgondagens hållbara städer och samhällen, där allting länkas samman.

Miljö och hållbarhet

Klimatförändringar, urbanisering, åldrande befolkning och mobilitet är bara några av de frågor som framtida samhällen måste hantera.

Swecos e-handelsplats Marketplace

Här kan du enkelt reservera ett köp av våra standardiserade tjänster eller begära en offert.

En hållbar förebild

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma. Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att utveckla industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.