Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Samhällsplanering

Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i.

Vi arbetar nära kunden från koncept, struktur och idé genom medborgarinflytande och processledning till färdig detaljplan och gestaltningsprogram. Vi arbetar integrerat och tvärsektoriellt och drar fördel av vår samlade kompetens inom arkitektur och kulturmiljö, liksom infrastruktur, vatten och energi. Varje projekt är unikt, där nyfikenhet och förståelse för platsen och dess befintliga kvalitéer är en förutsättning, liksom ett strukturellt tänkande och en helhetssyn.

I vår stadsutvecklingsprocess utgår vi från människan, mellanrummen och stadsväven. De offentliga rummen och dess innehåll skapar förutsättningar för mötesplatser och bidrar till hur människor rör sig och på vilket sätt. Kollektivtrafiksystem och gator för en blandad trafikanvändning, grön- och blåstruktur, kopplingar, tydliga gränser mellan stad och natur, allmänt och privat blir avgörande för strukturen i stadsväven.  

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Daniel
  Rogat
  Gruppchef Planering och Urban design, Arkitektur
  +4686956226
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sandra
  Westin
  Gruppchef Planering och Urban design, Arkitektur
  +4686956391
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mikael
  Bäckman
  Planering och Urban design, Arkitektur
  +46104844222
  Fxvpxn r-cbfg

 • Jan
  Mattsson
  Vd Arkitektur
  +46852295265
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +4690715220
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daan
  Cedergren
  Regionchef husbyggnad, Stockholm
  +46852295582
  Fxvpxn r-cbfg
 • Susanne
  Bäckström
  Regionchef stadsbyggnad, Stockholm
  +46852295510
  Fxvpxn r-cbfg
 • Caroline
  Trolle
  Regionchef arkitektur, Öst
  +4618172077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Mitt
  +46214954167
  Fxvpxn r-cbfg
 • Åke
  Boustedt
  Regionchef, arkitektur, Väst
  +4631627620
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +4640167215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Persson
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +4660169964
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.