Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Tillgänglighet

Swecos arbetar aktivt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjligheter att vara delaktiga.

Idag finns drygt en miljon människor i Sverige med funktionsnedsättning. Med effektiva metoder och verktyg kan Swecos experter planera för att göra den fysiska miljön mer tillgänglig för alla. Vi har bred kompetens och jobbar med tillgänglighet i byggnader, utemiljöer, samhällsplanering, infrastruktur och i kollektivtrafiken.

Vi har experter som är certifierade sakkunniga i tillgänglighet och har spetskompetens gällande ledstråk och ledytor. Vi har även utvecklat en effektiv digital inventeringsmetod som ger våra kunder ett lättöverskådligt slutresultat för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö. Kunskap om tillgänglighet efterfrågas allt oftare och vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar inom området, till exempel utbildar vi personer som vill bli certifierade sakkunniga enligt TIL 2. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Monika
  Albertsson
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Stockholm
  +4687380189
  Fxvpxn r-cbfg
 • Malin
  Zetterqvist
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Syd
  +4640167004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Lindsjö
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Stockholm
  +4686955823
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Elvinsson
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Projektledning, Norrköping
  +46114953896
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nina
  Åström
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Västerås
  +46214954109
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nina
  Zita
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Örebro
  +4619168411
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Friberg
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Malmö
  +4640167131
  Fxvpxn r-cbfg

 • Jan
  Mattsson
  Vd Arkitektur
  +46852295265
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +4690715220
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daan
  Cedergren
  Regionchef husbyggnad, Stockholm
  +46852295582
  Fxvpxn r-cbfg
 • Susanne
  Bäckström
  Regionchef stadsbyggnad, Stockholm
  +46852295510
  Fxvpxn r-cbfg
 • Caroline
  Trolle
  Regionchef arkitektur, Öst
  +4618172077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef arkitektur, Mitt
  +46214954167
  Fxvpxn r-cbfg
 • Åke
  Boustedt
  Regionchef arkitektur, Väst
  +4631627620
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef arkitektur, Öresund
  +4640167215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Persson
  Regionchef arkitektur, Norr
  +4660169964
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.