Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Visualisering

Visualisering är idag en självklar del inom samhällsbyggande och projektering där kommunikation är en förutsättning för medborgardialoger, beslutsfattande och kvalitetssäkring. Swecos specialister inom visualisering hjälper till att ge ökad förståelse för projekt genom tidiga skisser hela vägen till förvaltningsmodeller.

Bilder, filmer och interaktiva Virtual Realitymiljöer är verktyg som våra kunder tar del av och arbetar med tillsammans med oss i exempelvis workshops eller seminarier. Visualisering hjälper också till att åskådliggöra slutresultatet för allmänheten vid till exempel samrådsmöten och utställningar. Transparens och en tydlig helhetsbild bidrar till att skapa trygghet vilket ökar acceptansen.

Med Swecos stora bredd och kunskap inom 3D-GIS och lasermätning tar vi fram mycket exakta omgivningsmodeller som kan lyftas in i visualiseringsverktygen och ställas i relation till planerad bebyggelse. Detta används för bland annat siktlinjeanalyser som grund för olika myndigheters beslutsfattande.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Carl Johan
  Rydell
  Gruppchef Visualisering
  +46852295261
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Kourbetis
  Visualisering, Göteborg
  +46104845624
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jonas
  Johansson
  Visualisering, Malmö
  +4640167068
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niclas
  Binnquist
  Visualisering, Stockholm
  +46852295255
  Fxvpxn r-cbfg
 • Amanda
  Wahlén
  Visualisering, Stockholm
  +46852295274
  Fxvpxn r-cbfg
 • Linda
  Hansson
  Visualisering, Göteborg
  +46852295263
  Fxvpxn r-cbfg

 • Jan
  Mattsson
  Vd Arkitektur
  +46852295265
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +4690715220
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daan
  Cedergren
  Regionchef husbyggnad, Stockholm
  +46852295582
  Fxvpxn r-cbfg
 • Susanne
  Bäckström
  Regionchef stadsbyggnad, Stockholm
  +46852295510
  Fxvpxn r-cbfg
 • Caroline
  Trolle
  Regionchef arkitektur, Öst
  +4618172077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Mitt
  +46214954167
  Fxvpxn r-cbfg
 • Åke
  Boustedt
  Regionchef, arkitektur, Väst
  +4631627620
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +4640167215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Persson
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +4660169964
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.