Levande Stockholm

Stockholm stad har under flera år arbetat med sommargågator som möbleras tillfälligt med uteserveringar, offentliga sittplatser och grönska. Under 2017 stängdes fler gator än någonsin av och även andra platser, så som torg, fick sommarmöblering. Samlingsnamnet för projektet är Levande Stockholm och landskapsarkitekter från Sweco har tagit fram nya sommarmöbler samt arbetat med flera av gatorna och platserna.

Fakta

Uppdrag: Levande Stockholm

Kund: Trafikkontoret Stockholms stad

Tidsperiod: Återkommer maj 2018. Pop-up parken Fatbursparken kommer att stå kvar t.o.m hösten 2018.

Kompetens: Landskapsarkitektur

Ansvarig landskapsarkitekt: Rebecka Grönjord

Designteam: Hildegun Nilsson Varhelyi, Charlotta Löfstedt, Mimmi Borselius, Nob Takei

Uppdrag

För sommaren 2017 har Sweco designat en helt ny möbelserie till sommargågatornas offentliga rum. Grundkonceptet för sommargågatorna är att trafiken stängs av eller regleras och att parkeringsplatser tas bort. Restauranger och verksamheter längs gatorna välkomnas att ta parkeringsytorna i anspråk, men där inga uteserveringar eller andra verksamheter tar plats erbjuder Trafikkontoret offentliga möbler. Istället för att vara bilgator blir gatorna stadsrum där invånarna kan kliva ner från trottoarerna och strosa fritt. Syftet med Levande Stockholm är just att göra Stockholm till en mer attraktiv och händelserik stad för den promenerande människan. De platser och gator som ingår i projektet relaterar till Stockholms Stads Gångplan, som i sin tur pekar ut viktiga stråk där promenerandet genom staden ska främjas.

Möbelserien som Swecos landskapsarkitekter har utformat bygger på ett modultänk som lätt kan återanvändas från år till år, som har ett tydligt formspråk och är lätt att hantera och flytta. Sweco har även tagit fram en handbok för hela Levande Stockholm med riktlinjer för möblering och temporära installationer samt arbetat med flera av sommarens platser: Swedenborgsgatan, Rörstrandsgatan, Skånegatan/Nytorget, Hornsbergsstrand, Ormängstorget, Östberga Torg och Pop-up parken i Fatbursparken.

Tillskillnad från sommargågatorna så kommer Pop-up parken i Fatbursparken att stå kvar i två år. Visionen är att öka platsens attraktivitet genom tillfälliga parkrum för aktivitet och vistelse medan andra delar av Fatburen är under ombyggnad.

Foto: Ernst Henry

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.