Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

BIM

Att utgå från BIM i projekt och förvaltning innebär att vi får tillgång till stora fördelar; bättre förståelse och design, samt mängder av mervärden, inte minst ekonomiska.

Genom att använda integrerade verktyg för analys, simulering och visualisering redan i de tidiga skedena av ett projekt kan vi undersöka hur våra hus och städer verkligen kommer fungera. Tillsammans driver vi designen framåt till ett bra slutresultat.

BIM handlar exempelvis om att undersöka bästa formen på ett hus som ska vara miljövänligt samtidigt som det ska vara spännande rent arkitektoniskt. Det handlar även om att optimera utifrån hur människor faktiskt rör sig i byggnader eller i trafik.

BIM innebär också att kraftigt minska behovet av ändringar och tillägg och dessutom få koll på logistiken på byggarbetsplatsen. Det skapar stor förståelse för de som till slut bygger huset genom att visualisera varje moment i en 3D-modell. Med BIM kan man dessutom skapa en förståelse mellan projektör och de människor som ska bo eller arbeta i den miljön som projektet kommer resultera i.

När ett BIM-projekt är avslutat kan dess information direkt överföras till beställarens system utifrån drift, underhåll och förvaltning, något som annars ofta innebär stora kostnader att återskapa efteråt.

Förutom att det blir bra hus i slutändan, med hjälp av BIM, kan vi på Sweco med vår samlade BIM-kompetens lägga grunden till en ökad lönsamhet för våra kunder, även på kort sikt, i varje givet byggprojekt.    

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  Vd byggkonstruktion
  +4686925538
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef byggkonstruktion Stockholm
  +4686925904
  Fxvpxn r-cbfg
 • Johan
  Appelberg
  Regionchef byggkonstruktion, Mitt
  +462346472
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulf
  Södergårds
  Regionchef byggkonstruktion, Nord
  +4660169941
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +4686925533
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef byggkonstruktion, Väst
  +4631629051
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef byggkonstruktion, syd
  +46424990052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +4686925534
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +4686925507
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.