0 av 0 för ""

Installation

Swecos installationskonsulter skapar ett behagligt inomhusklimat i stadens byggnader och anläggningar.

Installationslösningar för miljö- och energieffektiva inomhusklimat

Bostäder och arbetsplatser svarar för nästan hälften av den totala energianvändningen i samhället. Många av våra uppdrag är därför inriktade på att optimera funktionen och minimera energianvändningen i befintliga byggnader. För Sweco går miljö- och energifrågor hand i hand. Integrerade installationer och nya tekniska lösningar leder till ett bra inneklimat, låg energianvändning och funktionella byggnader. Smart och hållbar fastighetsutveckling.

Global kompetens, lokal närvaro och närhet till våra kunder

Vi har specialistkompetens för utformning och implementering av energianalyser, elanalyser och energioptimeringar som hjälper våra kunder att minska sin energianvändning. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag. 

Med närmare 550 installationskonsulter erbjuder vi smarta lösningar för byggnader som motsvarar dagens högt ställda krav på energiprestanda. Tjänsteutbudet omfattar allt från rådgivning och projektering till kontroll och besiktning inom VVS, el, tele, brand och systemintegration. Vårt erbjudande bygger på global kompetens, lokal närvaro och närhet till våra kunder.

  • Ett område i ständig utveckling är vården. Nya arbetsmetoder och ännu mer avancerad teknisk utrustning tas hela tiden fram för att kunna ge patienterna så effektiv vård som möjligt. Då behövs flexibla lokaler som enkelt kan anpassas i takt med förändringarna.

  • Sweco har fått uppdraget att miljöcertifiera och klimatriskinventera K2A:s hela fastighetsbestånd – totalt över 70 byggnader från Malmö i söder till Kiruna i norr. Hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter ses över utifrån en rad krav för bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning

  • Swecos uppdrag är ett helhetsåtagande med samtliga discipliner involverade, bestående av projektering för mark och husbyggnad, el- och ventilationsinstallationer, styr- och reglerteknik samt brand- och sprinklerinstallationer.

Från förstudie till design och projektering

Sweco kan medverka i alla faser för att hjälpa dig att utveckla, utreda, förädla, bygga nytt eller bygga om en byggnad eller fastighet. Med alla kompetenser inom Sweco kan vi medverka från mycket tidiga skeden; från förstudie och analys via idé, koncept och design till projektering, genomförande, kontroll och besiktning samt drift och FM.

Vi har kunskapen som krävs för att lösa de mest utmanande projekten, oavsett storlek och plats. Tillsammans med våra kunder genomför Swecos installationskonsulter över 4 000 uppdrag per år, där vi utformar samhällen för en hållbar framtid.

Projekt inom Installation

Vill du veta mer om Installation?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.