Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi

Eldistribution

Många nationella elnät står inför stora behov av upprustning och utvecklingen på området går snabbt. Samtidigt ställer skärpt miljölagstiftning krav på begränsad markpåverkan vilket skapar stora utmaningar för kraftbolagen.

Sweco utvecklar och optimerar dagens energianläggningar och konstruerar nya med hjälp av innovativa lösningar och ny teknik. Tack vare smarta lösningar går det att effektivisera planering, drift och övervakning av elnäten. Utvecklingen av smarta nät ger såväl ekonomiska som miljömässiga vinster.

Våra experters kompetens omfattar hela elnätet och vi kan därför gå in i alla delar av kedjan. Sweco erbjuder tjänster för förstudier, projektering, upphandling, projektledning, konstruktion, besiktning, drift och övervakning av elnät och stationer. Vi skapar tillförlitlig och kostnadseffektiv elöverföring för ett väl fungerande och hållbart samhälle.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.