Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att sänka förbrukningen genom att använda energin smartare. Med innovation och planering är det möjligt att halvera dagens energiförbrukning och samtidigt behålla välfärden i framtidens hållbara samhälle.

Ett strukturerat och systematiskt energiarbete är nödvändigt för att skapa lönsamhet och minska verksamhetens klimatpåverkan. Swecos arbete inom energieffektivisering är dels inriktat mot energiledning dels mot energistyrning. Vi ger strategiskt stöd till kunder som förstår att energianvändningen påverkas av många roller i en organisation och våra experter utvecklar effektiva lösningar med god detaljkunskap om olika tekniska delsystem.

Att göra en energikartläggning ger kunskap om energianvändningen och att införa ett energiledningssystem är långsiktigt lönsamt. Sweco har bred kompetens inom dessa områden och erbjuder olika former av analyser och beräkningar samt processtöd. Resultatet blir en förändrad energiförsörjning, vilket vi skapar genom att effektivisera och lagra energi men också genom att växla över till mer förnyelsebara energiförsörjningssystem.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Tobias
  Berge
  Gruppchef Energi och miljö
  +4631617997
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Kraft & Värme
  +46 10 4844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Produktion
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Vattenkraft & Dammar
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Kraftsystem
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef Markets & Strategies
  +46 10 4844858
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.