Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi

Kraftöverföring

Tillgång till el är en förutsättning i ett modernt hållbart samhälle med goda levnadsvillkor för medborgarna. Utvecklingen går snabbt såväl i industrialiserade länder som i utvecklingsländer och Sweco vill vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen.

En stor del av Swecos arbete inom området transmission handlar om att möta kundernas behov av ökad överföringskapacitet. Ökad kapacitet behövs för att säkerställa leveranssäkerheten och för att våra kunders produktionsresurser ska kunna användas optimalt.

Våra experter har den breda kompetens och erfarenhet som krävs för att tillmötesgå kundernas utmaningar. Sweco erbjuder tjänster för förstudier, projektering, konstruktion, tillståndsfrågor inklusive koncessionsansökningar, markåtkomstfrågor, upphandling, projektledning och besiktning av kraftledningar. Vi hanterar också frågor om skogligt underhåll av ledningar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef Power Lines
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.