Swecos arbete med FN:s 17 globala mål

FNs 17 globala mål är ett ramverk för hållbar utveckling som alla länder förbundit sig till. Som Europas ledande konsult för framtidens samhällen och städer har Sweco unik kunskap om vad som behövs för att skapa en hållbar stad. Med Swecos samlade kompetens bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och arbetar tillsammans med våra kunder med samtliga 17 globala mål.

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 och gäller fram till 2030. De består av 17 mål och 169 delmål som syftar till att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.

– Jag upplever att målen har skapat ett nytt engagemang för hållbarhetsfrågor, då det går att konkretisera på ett nytt sätt. Näringslivet har en viktig roll i detta och vi ser att det många tagit till sig målen och börjat arbeta med dem. Vi är nöjda med att det blivit en tydlighet kring hållbar utveckling och vi har nu börjat hjälpa våra kunder att framtidssäkra sin verksamhet, säger Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco.

Sweco har länge arbetat med de här frågorna och vår roll som samhällsbyggare gör att vi har stora möjligheter att bidra.

– Vi arbetar sedan länge med alla mål och har även varit delaktiga i processen att ta fram de globala målen. Vi har deltagit i flera toppmöten där vi kunnat bistå med kunskap och expertis i hållbarhetsrelaterade frågor. Jag känner mig mycket nöjd med hur målen formulerades och ser fram emot fortsatt arbete med att bidra till en hållbar utveckling, säger Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco.

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.