Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Geoteknik

Innan man sätter spaden i marken vill man veta vad man gräver i. Att känna till geotekniska förhållanden är en förutsättning för all säker projektering.

Swecos experter inom geoteknik vet det mesta om tekniska egenskaper i berg och jord, samt vilka konstruktioner som lämpar sig för olika förhållanden. Med olika typer av geotekniska undersökningar kan vi bestämma jordens eller bergets egenskaper och säkerställa en säker och kostnadseffektiv projektering.

Vi arbetar med grundläggning och metoder för grund- och markförstärkningar för allt från bostads- och industribyggnader till broar, hamnar och kajer. Vi har också stor kunskap om markrörelser, från små sättningar till stora skred, och utför stabilitets- och sättningsanalyser.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Stefan
  Gustafsson
  Regionchef, Anläggning, Syd
  +4640167164
  Fxvpxn r-cbfg
 • Lars
  Almqvist
  Regionchef, Anläggning, Väst
  +4631627651
  Fxvpxn r-cbfg
 • Helena
  Berggrund
  Affärsområdeschef Bergteknik & Geoteknik, region Stockholm
  +4686951456
  Fxvpxn r-cbfg
 • Göran
  Kjellberg
  Regionchef, Anläggning, Öst
  +4686956366
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  Regionchef, Anläggning, Mitt
  +4660169928
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Lindqvist
  Regionchef, Anläggning, Nord
  +4692035593
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  vd, Järnväg
  +46104845373
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ann-Louise
  Lökholm-Klasson
  vd, anläggning
  +4631617842
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och trafikplanering
  +4686956565
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.