Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Hamn och marina konstruktioner

Säkra och effektiva hamnar är en viktig del i det moderna och hållbara samhället. Sweco planlägger och konstruerar såväl hamnar som farleder, men deltar också i visionsarbete och planläggning när gamla hamnområden ändrar funktion och ska öppnas upp för allmänheten. 

För kuststäder är hamnen en integrerad och självklar del i samhället. Närheten till vattnet skapar levande stadsmiljöer och möjlighet till rekreation. Men i takt med att städerna växer måste hamnarnas verksamhet utvecklas. Genom att tänka långsiktigt från början skapar Sweco trygga och flexibla anläggningar som lever upp till framtidens krav.

Swecos engagemang omfattar också landskapsarkitektur och miljökonsekvensbeskrivning eftersom hamnar ofta har en betydande inverkan på den marina miljön omkring. Tack vare Swecos breda expertis har vi nära till den specialistkompetens som behövs vid projekteringens olika skeden.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Stefan
  Gustafsson
  Regionchef, Anläggning, Syd
  +4640167164
  Fxvpxn r-cbfg
 • Lars
  Almqvist
  Regionchef, Anläggning, Väst
  +4631627651
  Fxvpxn r-cbfg
 • Farah
  Al-Aieshy
  Affärsområdeschef Konstruktion, region Stockholm
  +4686956084
  Fxvpxn r-cbfg
 • Göran
  Kjellberg
  Regionchef, Anläggning, Öst
  +4686956366
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  Regionchef, Anläggning, Mitt
  +4660169928
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Lindqvist
  Regionchef, Anläggning, Nord
  +4692035593
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  vd, Järnväg
  +46104845373
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ann-Louise
  Lökholm-Klasson
  vd, anläggning
  +4631617842
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och trafikplanering
  +4686956565
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.