Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Väg-, gatu- och markprojektering

En kompetent projektering ger förutsättningar för en snabb och smidig upphandlings- och byggprocess. Det innebär i sin tur affärsmässiga fördelar och en genomtänkt slutlig lösning. Swecos experter har stor erfarenhet av projektering för olika typer av anläggningar – från idéstudie till färdig bygghandling.

Vi kan erbjuda attraktiva helhetslösningar inom väg- och gatu- och markprojektering och våra experter arbetar med all slags markprojektering för bostads- och industriområden, samt vid olika infrastruktursatsningar. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram underlag för detaljplaner, bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag.

Tack vare vår breda kompetens inom Sweco kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden som gatuprojektering, landskapsarkitektur, trafikanalyser, dagvattenhantering, ledningssamordning, geoteknik, belysning, konstruktion och projektledning, med mera. Ett annat spännande område där vi har nischkunskap är markprojektering för fritidsanläggningar, som alpina anläggningar, lift- och spårsystem samt anläggningar för snötillverkning.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Stefan
  Gustafsson
  Regionchef, Anläggning, Syd
  +4640167164
  Fxvpxn r-cbfg
 • Lars
  Almqvist
  Regionchef, Anläggning, Väst
  +4631627651
  Fxvpxn r-cbfg
 • Göran
  Kjellberg
  Regionchef, Anläggning, Öst
  +4686956366
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  Regionchef, Anläggning, Mitt
  +4660169928
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Lindqvist
  Regionchef, Anläggning, Nord
  +4692035593
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daniel
  Ljunglund
  t.f. Affärsområdeschef, trafikdesign & mätning, Stockholm
  +46104844312
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  vd, Järnväg
  +46104845373
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ann-Louise
  Lökholm-Klasson
  vd, anläggning
  +4631617842
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och trafikplanering
  +4686956565
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.