Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt.

Tjänster

 • BIM
 • Brand- och riskteknik
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Brand- och riskteknik

Sweco står för trygghet och hållbarhet, inte minst där vi arbetar med brandskydd, brandsäkerhet och riskhantering. Våra brandkonsulter som är välutbildade brandingenjörer och riskingenjörer med lång erfarenhet har den analytiska förmåga som krävs för att  säkerställa alla tänkbara behov och situationer inom kompetensområdet.

De huvudsakliga områden som vi arbetar med är brandskyddsprojektering med tillhörande dokumentation, brand- och riskutredningar, farligt gods, explosionsskyddsdokumentation, klassningsplaner och Sevesoanläggningar. Vi erbjuder även säkerhetsrådgivning och utbildningar inom farligt gods.

Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig förutsättning för driftsskedet av byggnader och verksamheter. Detta hjälper vi till med genom utbildningar, handledning, statusbesiktningar och teknisk dokumentation som exempelvis utrymningsplaner och brandritningar. Detta förebyggande arbete går ut på att göra verksamheterna och personalen medvetna om olika risker och åtgärder för att minimera dem. Det hjälper våra kunder att undvika obehagliga och farliga situationer som kan få konsekvenser för hälsa, egendom och produktionssäkerhet.

Sweco har mycket lång erfarenhet och unik kompetens inom brandskydd på sjukhus och sjukvårdsanläggningar, kraftindustri, biobränslen. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Frank
  Graveus
  Affärsområdeschef, Brand- och riskteknik
  +4640167077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Linda
  Levin
  säkerhetsrådgivare, farligt gods
  +4631627559
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Alvaro
  Navia
  Regionchef, Stockholm
  +46104844140
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Affärsområdeschef, Brand- och riskteknik
  +4640167077
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.