0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

21 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Det resilienta samhället

 

Det resilienta samhället

 

I ett samhälle som ständigt förändras behöver vi öka medvetenheten om de risker som finns och vara beredda på kriser. Men hur går vi från att vara reaktiva till att bli proaktiva?

 

barn leker vid fontän

Aktuellt

Järnvägsakademins deltagare står i en trappa på Swecos kontor
Nyheter2023-09-20

Järnvägsakademin drar i gång för andra året i rad

För en hållbar samhällsutveckling spelar spårburen trafik som järnväg, spårväg och tunnelbana en avgörande roll. Nu välkomnar Sweco 23 nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer som är taggade på att gå det skräddarsydda introduktionsprogrammet inom järnväg. Läs mer

Pressmeddelanden2023-09-18

Sweco får uppdrag värt 50 MSEK för modernisering av det svenska elnätet

Svenska kraftnät har gett Sweco i uppdrag att genomföra en omfattande revision och upprustning av elöverföringssystemet i hela Sverige. Det rör sig om att driftssäkra de 16 000 km luftledningar som utgör ryggraden i svensk elförsörjning. Uppdraget pågår till 2031 och är värt drygt 50 MSEK. Läs mer

Event2023-09-15

 28-30 sep: IFLA World Congress 2023

Sweco deltar i IFLA World Congress 2023, den största årliga konferensen för landskapsarkitekter och stadsplanerare världen över. Läs mer

Sofie Absér och ett järnvägsspår
Nyheter2023-09-05

Hur blir framtidens transportinfrastruktur mer hållbar?

Den gröna omställningen pågår för fullt! Vi träffade Sofie Absér, ny hållbarhetschef för Swecos division Transport Infrastructure, för att höra hennes tankar om framtidens transportinfrastruktur och vad som behöver hända för att vi ska nå målen. Läs mer

Pressmeddelanden2023-09-04

Sofie Absér ny hållbarhetschef på Swecos division Transport Infrastructure

Sweco Sverige tillsätter Sofie Absér som ny hållbarhetschef för divisionen Transport Infrastructure med ansvar för att utveckla divisionens strategiska hållbarhetserbjudande. Läs mer

Blå himmel över solceller och vindkraftverk i bakgrunden
Event2023-09-01

4 oktober Swecos energidag 2023

Välkommen till Swecos energidag 2023 med temat ”Vad innebär en resilient energiförsörjning?”. Se till att säkra din plats redan nu! Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

två personer i trapp