0 av 0 för ""

Transforming society together.

Making a difference in everything we do.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult.

17.500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa er att lösa era utmaningar.

Sweco – Transforming Society Together.

Aktuellt

Paraden Stockholm
Pressmeddelanden2021-07-07

Sweco projekterar del av Norrbotniabanan

Sweco projekterar del av Norrbotniabanan Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera den helt nya järnvägen mellan Norra Tuvan och centrala Skellefteå, som är en del av Norrbotniabanan. Arbetet beräknas pågå fram till 2031, med ett totalt värde på cirka 200 miljoner kronor. Norrbotniabanan planeras gå mellan Umeå och Luleå, vilket blir 27… Read More » Läs mer

Kvinna med Prideflagga
Nyheter2021-07-06

”Viktigt att HBTQ-perspektivet kommer med när vi planerar våra samhällen”

Det svenska samhället beskrivs ofta som öppet och inkluderande. Ändå upplever många HBTQ-personer diskriminering och dåligt bemötande i sin vardag. Vad kan vi göra för att det ska bli bättre? Vi frågade Erika Edquist, analytiker och expert på social hållbarhet och likabehandling på Sweco. Läs mer

lägenhetsfasad med gröna växter
Event2021-07-05

22 september – Grönt ljus 2030 – Swecos session: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga

För tredje året bjuder Trafikverket in till resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, Sweco håller i en av sju sessioner. Läs mer

Event2021-07-03

27 augusti webbinarium: Digital detaljplaneinformation- så påverkar det kommunerna

Digital detaljplaneinformation- så påverkar det kommunerna. Under det här webbinariet går vi igenom vad ni behöver veta inför de nya kraven. Läs mer

Nyheter2021-07-02

Effektivisering av kollektivtrafiken på Hisingen i Göteborg

Mellan mars 2020 – mars 2021 ansvarade Swecos konsulter en genomförandestudie för en av de blivande Citybusslinjerna på Hisingen i Göteborg. Läs mer

Många ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald

Förutom att mångfalden av arter och livsmiljöer har ett värde i sig har de stor betydelse för tillhandahållandet av ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen ger oss gratis.

Digitalisera för ett hållbart samhälle

Just nu pågår något av det mest spännande som skett inom samhällsbyggnad på många år: vi digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen!

Man som tittar på sin mobil

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

grönskande gata

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

barn leker vid fontän

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum