• VÅR OTROLIGA VARDAG

  Utformningen av Satavuo-skolan är ett gott exempel på vårt engagemang för partnerskap. Tillsammans med Laukaa kommun skapade vi en design som kan inspirera morgondagens elever. Tillsammans skapar vi otroligt. Varje dag.

  Läs mer
 • Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens hållbara samhällen och städer

  Vårt erbjudande
 • Urban Insight

  EXPERT KNOWLEDGE, INNOVATIVE THINKING

  Putting the best information in front of the best people

  Besök Urban insight
 • Smarta städer

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

  Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad

Sweco utformar morgondagens hållbara samhällen och städer, men vi är inte ensamma. Allt det vi gör bygger på goda samarbeten. Utan våra kunder är vi inget och det är tillsammans som vi kan göra skillnad.

Nu lyfter vi några av alla de samarbeten som gör att 1+1 blir 3 och resulterar i hållbara och smarta lösningar som gör livet säkrare, enklare och bättre, oavsett om det handlar om en hasselmusbro över väg eller en ny tunnelbana i Stockholm.

Läs mer
/siteassets/startpage/tillsammans_utan_text_570x380.jpg

Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe

Vi ser exempel på fler och fler extrema väderförhållanden nu än någonsin tidigare. Det största hotet för våra mest utsatta medborgare, de mycket unga och de äldre, är extrem värmen. När antalet invånare i våra städer ökar utmanas vi att utforma stadsmiljöer som kommer att vara motståndskraftiga mot extrem värme och långvariga värmeböljor.
Vi behöver tillämpa designprinciper för att bygga sociala och fysiska strukturer som passar småbarn och pensionärer i säkra, levande och roliga miljöer.
Läs mer om hur det kan göras i vår senaste Urban Insight-rapport!

Ta del av rapporten här
/siteassets/startpage/ui_3_570x380_logo.jpg
/siteassets/startpage/puff-webben-570x380.jpg

Swecoarchitects.com – nytt showroom för arkitektur

Swecos arkitekter utvecklar nu det internationella samarbetet för att kunna erbjuda den bästa kompetensen för att utforma framtidens städer och samhällen.

Därför lanserar vi nu swecoarchitects.com – ett nytt showroom som visar hela vår arkitektverksamhet. 

Läs mer