0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

22 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Översvämningar och kritisk infrastruktur

 

Översvämningar och kritisk infrastruktur

 

Kritisk infrastruktur är den del av samhällsinfrastrukturen som är avgörande för att upprätthålla samhällsfunktioner och skydda medborgarnas hälsa, säkerhet och välfärd. Det inkluderar exempelvis energi- och vattenförsörjning, transport- och kommunikationssystem, sjukvård, polis och räddningstjänst, finanssektorn och livsmedelsförsörjningen.

I vår rapport ”Expect the unexpected: Floods and critical infrastructure” kan du läsa mer om hur vi kan skydda vår kritiska infrastruktur.

 

Illustration av en klimatanpassad stadsdel

Aktuellt

Visualisering stad
Event2024-02-20

12 mars: Webbinarium Tillgänglighet för alla – hur svårt kan det vara?

Välkomna till den tredje delen i webbinarieserien om tillgänglighet i utemiljöer!Vi vill i en seminarieserie ta upp olika aspekter av tillgänglighet som vi under åren träffat på. Seminarieserien hålls av Karin Renström och Karolina Rietz Bengtsson och handlar om behov utifrån olika funktionsnedsättningar, lagstiftning och praktikfall i befintliga miljöer. Läs mer

Fredrik Axby
Nyheter2024-02-20

Fredrik Axby tillförordnad divisionschef för Energy & Industry

Fredrik Axby har utsetts till tillförordnad divisionschef för Swecos konsultverksamhet inom energi och industri med drygt 1 000 medarbetare i Sverige. Läs mer

Catharina Sabel
Nyheter2024-02-19

Catharina Sabel ny HR-chef i Sweco Sverige

Catharina Sabel har utsetts till HR-chef i Sweco Sverige med ansvar för den strategiska HR-utvecklingen där bland annat kompetensförsörjning och lärande står i fokus. Läs mer

Pressmeddelanden2024-02-09

Sweco Sverige presenterar fortsatt god tillväxt och stabilt resultat

Idag presenterade Sweco-koncernen kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2023. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 6 procent. Den gröna omställningen och klimatanpassningar är fortsatt drivande faktorer i efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster. Läs mer

Event2024-02-09

14 mar: Framtidssäkrad blå infrastruktur – Ekologi och innovation i samklang

Hur planerar och anlägger man morgondagens infrastruktur i havs- och vattenmiljöer? Vi tar upp intressanta exempel från bland annat Malmö stads stormskydd. Läs mer

Elledningar i skymning
Event2024-02-07

28 februari: Webbinarium Lokal och regional energiplanering

Med regeringsuppdraget ”Lokal och regional energiplanering” får elektrifieringen en än mer framträdande roll i samhällsplaneringen. I detta webbinarium får vi lyssna till personer som arbetar med dessa frågor i denna stund. Välkommen! Läs mer

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

två personer i trapp