0 av 0 för ""

Transforming society together.

Making a difference in everything we do.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult.

17.500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

COP26 – FN:s klimatkonferens

Den 31 oktober–12 november träffas världens ledare i Glasgow i Storbritannien vid klimattoppmötet COP26. Läs mer om klimatmötet och hur Sweco bidrar till den gröna omställningen.

#SwecoTakesAction 

Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa er att lösa era utmaningar.

Sweco – Transforming Society Together.

Aktuellt

Amanda Borneke
Nyheter2021-10-25

Amanda Borneke tilldelas Clarence Morberg-priset

Clarence Morberg-priset delas årligen ut av föreningen Samhällsbyggarna till en yngre yrkesverksam person som fungerat som förebild för yngre kollegor i branschen. I år tilldelas priset Amanda Borneke, specialist på cirkulärekonomi och hållbarhetskoordinator på Sweco. Läs mer

Malmö Centralstation
Nyheter2021-10-21

Sweco tecknar ramavtal med Jernhusen

Sweco och Jernhusen har tecknat ett ramavtal omfattande tekniska konsulttjänster inom flertalet kompetensområden. Avtalet innebär att Jernhusen får tillgång till Swecos samlade kompetens inom hållbarhetsfrågor och stöd i utvecklingen av sina kommande fastighetsprojekt. Läs mer

Centrum bioekonomi
Nyheter2021-10-20

Centrum för bioekonomi: En hållbar byggnad för hållbar forskning

På uppdrag av RISE utformar Sweco ett nytt centrum för bioekonomi i Örnsköldsvik. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats med minimal klimatpåverkan. Läs mer

Pojke cykel
Nyheter2021-10-18

Digitala verktyg hjälper oss att förstå ungdomars resval

Barns och ungdomars rörlighet har minskat ända sedan 70-talet, i takt med att föräldrars skjutsande ersatt gång och cykel. En effekt är ett mindre hållbart och mindre hälsosamt resande till och från skola och fritidsaktiviteter. Inom Sundsvalls kommun finns en ambition att med olika åtgärder och nya arbetssätt försöka vända denna trend. Vi träffade Jenny Carlstedt, digital strateg och ansvarig för Swecos deltagande i Vinnovaprojektet Det digitala stadsrummet, för att höra mer om förstudien som genomförts i samarbete med RISE och Sundsvalls kommun. Läs mer

Andreas Gyllenhammar
Nyheter2021-10-14

Andreas Gyllenhammar tillbaka på Sweco

Fyra snabba med Andreas Gyllenhammar, nygammal hållbarhetschef på Sweco Läs mer

Illustration stadsbild

On Demand – Swecos digitala marknadsplats

På On Demand kan du enkelt reservera ett köp av våra standardiserade tjänster eller begära en offert. Du får en tydlig bild av vad en tjänst innebär, hur den kan lösa dina behov och en känsla för vad uppdraget kan kosta. Där det är möjligt, får du ett fast pris eller en uppskattad kostnadsbild direkt.

Välkommen in på marknadsplatsen!

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

grönskande gata

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

barn leker vid fontän

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum