• Swecos prioriterade hållbarhetstjänster

  Vi har samlat sex av våra hållbarhetstjänster för nya möjligheter och ökade förväntningar inom klimat och hållbarhet.

  Sex hållbarhetstjänster - vilken passar ditt projekt?
 • VÅR OTROLIGA VARDAG

  Utformningen av Satavuo-skolan är ett gott exempel på vårt engagemang för partnerskap. Tillsammans med Laukaa kommun skapade vi en design som kan inspirera morgondagens elever. Tillsammans skapar vi otroligt. Varje dag.

  Läs mer
 • Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens hållbara samhällen och städer

  Vårt erbjudande
 • Urban Insight

  EXPERT KNOWLEDGE, INNOVATIVE THINKING

  Putting the best information in front of the best people

  Besök Urban insight
 • Smarta städer

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

  Läs mer
 • FÅGEL FENIX – FRÅN KRIS TILL POSITIV SAMHÄLLSOMVANDLING

  ”Pandemin har, mitt i allt lidande den orsakat, även gett oss möjlighet att ifrågasätta vår livsstil, testa nya vägar och öppna upp för nya sätt att tänka”

  Ta del av lärdomar från årets rundabordssamtal här

SEX PRIORITERADE HÅLLBARHETSTJÄNSTER

Nu höjs förväntningarna och möjligheterna inom klimat och hållbarhet. Vill du i din verksamhet bättre engagera medarbetarna inom klimat och hållbarhet? Bättre kunna redovisa klimat -och hållbarhetspåverkan? Och kanske säkerställa att minskad klimatpåverkan faktiskt går hand i hand med minskade utgifter? Om det är relevant för dig och din verksamhet ska du titta på våra sex prioriterade hållbarhetstjänster. 

 • Hållbarhetsolen
 • Kickstart hållbarhet
 • Carbon Cost Management
 • Klimatberäkning
 • Hållbarhetscoachning
 • Klimatpokalen 
Sex hållbarhetstjänster för ditt projekt
/siteassets/kampanj/hallbarhetstjanster/hallbarhetstjanster_570x380.jpg

“Going Circular – a vision for urban transition” 

Hur vi ser på naturen formar våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning. Befolkningen i städer kommer att växa med nästan 2,5 miljarder människor under det kommande decenniet. Genom ett cirkulärt tillvägagångssätt kan vi skapa unika miljöer och bidra till att mildra och hantera konsekvenserna av klimatförändringar.
I vår senaste Urban Insight-rapport beskriver Swecos experter hur cirkulära åtgärder skapar unika stadsmiljöer för alla medborgare.

Ladda ner och läs rapporten
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_6_570x380.jpg