0 av 0 för ""

Transforming society together.

Making a difference in everything we do.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult.

17.500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa er att lösa era utmaningar.

Sweco – Transforming Society Together.

Aktuellt

Trafikljus
Nyheter2021-09-13

Hur blir välfungerande innovationer vardagsmat?

I år är temat för Grönt ljus – transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045 – elektrifiering av resor och transporter. Läs mer

Nyheter2021-09-09

Sweco och Spacemaker i samarbete för snabba molnbaserade designprocesser

Spacemaker är en plattform och digitalt verktyg som kombinerar beräkningar i molnet med AI för tidiga skeden i fastighetsutveckling och designprocesser. Läs mer

Personer i en monter på en mässa
Studentevent2021-09-07

11 november – Utnarm studentmässa

Utnarm är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa som arrangeras årligen. Sweco deltar digitalt och vi ser fram emot att träffa dig! Läs mer

Blond kvinna i samtal med en annan kvinna med folk runt omkring
Studentevent2021-09-06

23-24 november – THS Armada studentmässa

THS ARMADA är Tekniska Högskolans Studentkår vid KTH karriärmässa och pågår under två dagar iStockholm. Sweco deltar digitalt och vi ser fram emot att träffa dig! Läs mer

Personer i en monter på en mässa
Studentevent2021-09-06

17-18 november – Arkad studentmässa

ARKAD är södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren varje år. Sweco deltar digitalt och vi ser fram emot att träffa dig! Läs mer

Blond kvinna i samtal med en annan kvinna med folk runt omkring
Studentevent2021-09-06

16 november – VARM studentmässa

VARM står för V-teknologsektionens och AE-sektionens årliga arbetsmarknadsmässa på Chalmers tekniska högskola. Sweco deltar digitalt och vi ser fram emot att träffa dig! Läs mer

Många ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald

Förutom att mångfalden av arter och livsmiljöer har ett värde i sig har de stor betydelse för tillhandahållandet av ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen ger oss gratis.

Digitalisera för ett hållbart samhälle

Just nu pågår något av det mest spännande som skett inom samhällsbyggnad på många år: vi digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen!

Man som tittar på sin mobil

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

grönskande gata

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

barn leker vid fontän

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum