0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

21 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Det resilienta samhället

 

Det resilienta samhället

 

I ett samhälle som ständigt förändras behöver vi öka medvetenheten om de risker som finns och vara beredda på kriser. Men hur går vi från att vara reaktiva till att bli proaktiva?

 

barn leker vid fontän

Aktuellt

En vägg inklädd i växtlighet
Event2023-09-29

10 okt: Cirkulär inredningsfrukost i Göteborg

Funderar du på hur just ditt lokalförändringsprojekt ska hantera återbruk av möbler och inredning? Hur återbrukar man och samtidigt får det att kännas nytt och kreativt? Läs mer

Två kvinnor står upp och ser in i kameran
Nyheter2023-09-28

Energiomställningen i fokus för T&D Academy

Kompetens och kunskap om det svenska elnätet är en viktig faktor för att vi ska klara energiomställningen. Nu välkomnar Sweco 36 nyutexaminerade ingenjörer till T&D Academy. Läs mer

Pressmeddelanden2023-09-26

Sweco förvärvar Medins och blir marknadsledande rådgivare inom vattenmiljö i Sverige

Sweco har idag tecknat avtal om att förvärva Medins Havs och Vattenkonsulter AB som är specialiserade på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Rådgivning inom vattenmiljöfrågor är en nyckelkompetens i den gröna omställningen och efterfrågas av allt fler kunder. Med detta förvärv blir Sweco det ledande konsultbolaget inom vattenmiljö i Sverige, med nära 100 experter. Läs mer

Järnvägsakademins deltagare står i en trappa på Swecos kontor
Nyheter2023-09-20

Järnvägsakademin drar i gång för andra året i rad

För en hållbar samhällsutveckling spelar spårburen trafik som järnväg, spårväg och tunnelbana en avgörande roll. Nu välkomnar Sweco 23 nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer som är taggade på att gå det skräddarsydda introduktionsprogrammet inom järnväg. Läs mer

Pressmeddelanden2023-09-18

Sweco får uppdrag värt 50 MSEK för modernisering av det svenska elnätet

Svenska kraftnät har gett Sweco i uppdrag att genomföra en omfattande revision och upprustning av elöverföringssystemet i hela Sverige. Det rör sig om att driftssäkra de 16 000 km luftledningar som utgör ryggraden i svensk elförsörjning. Uppdraget pågår till 2031 och är värt drygt 50 MSEK. Läs mer

Event2023-09-15

 28-30 sep: IFLA World Congress 2023

Sweco deltar i IFLA World Congress 2023, den största årliga konferensen för landskapsarkitekter och stadsplanerare världen över. Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

två personer i trapp