0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

20 000

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Har du tänkt på att även stenar och grus är resurser? Ändå återanvänds bara 1% av de massor som används i infrastrukturprojekt i Sverige idag. Genom att ta tillvara de enorma mängder naturresurser vi använder för att bygga vår infrastruktur kan vi ta ett stort kliv mot ett cirkulärt samhälle.

I den nya Urban Insight-rapporten ”Circular materials in infrastructure”  visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Stad, människor utomhus

Aktuellt

Ann-Louise Lökholm Klasson
Nyheter2023-03-23

Sweco drömarbetsgivare hos framtidens ingenjörer

För femte året i rad rankas Sweco högst av alla teknikkonsultbolag bland landets blivande civil- och högskoleingenjörer. Läs mer

Grupp människor letar vatten i Sydsudan
Nyheter2023-03-13

På jakt efter vatten i Sydsudan 

Sydsudan i Östafrika befinner sig sedan flera år tillbaka i nödtillstånd till följd av konflikter, översvämningar och torka. Vi ställde tre snabba frågor till Jonatan Strömgren, hydrogeolog och vattenresursexpert, och Pelle Bågesund, vatten- och miljöingenjör med naturbaserade lösningar som specialitet, som på uppdrag av biståndsorganisationen PMU nyligen rest till landet. Läs mer

Kvinna i bakgrunden med digitala symboler framför
Studentevent2023-03-01

25 april – Click-along i FME

Sweco bjuder in till digital click-along-introduktion till FME för studenter! Vi erbjuder både exjobb, praktik samt anställningar kopplat till FME och ser det som en värdefull kunskap att ha i sin verktygslåda. Läs mer

Pressmeddelanden2023-02-27

Sweco bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite

Sweco ska bistå i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. Projektet är ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ och planeras nu i en genomförbarhetsstudie. Målsättningen är att ställa om svensk cementindustri till 2030. Läs mer

Pressmeddelanden2023-02-16

Så ska snabbväxande kommuner i norra Sverige planera för framtiden

Ny industri i Övre Norrland medför stora möjligheter – men kommunerna måste planera smart för att säkerställa ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet. Det är en av slutsatserna i Swecos senaste rapport om kommunekonomi och samhällsomställning i norra Sverige. Läs mer

Event2023-02-15

22-23 mars: Renare Mark – vårmöte 2023

Sweco deltar i Renare Marks vårmöte 2023 på Linköping konsert & kongress 22-23 mars. Välkommen att besöka oss i vår monter. Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

barn leker vid fontän

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum