0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi vår omgivning.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

18 500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Projektledning av en unik flytt

Projektledning av en unik flytt

Sweco har projektlett flytten av Kirunas centrumhandel och andra kommersiella hyresgäster, som till exempel kontor, som under augusti 2022 flyttade till ett helt nytt centrum, cirka tre kilometer bort från det gamla. På 2,5 veckor flyttades 36 verksamheter innefattande allt ifrån klädbutiker, frisörer och friluftsbutiker till restauranger och matvaruhandel.

Vy över ett snötäckt Kiruna

Aktuellt

Översvämmad gata med cykel under vatten
Nyheter2022-12-02

Sweco får uppdrag av MSB att utveckla nationell standard för skyfallskarteringar

På uppdrag av regeringen ska MSB med hjälp av Sweco utveckla en nationell och enhetlig metod för skyfallskarteringar i tätorter. Metoden ska fungera som standard för Sveriges kommuner i arbetet med att identifiera och förebygga översvämningsrisker. Läs mer

Pressmeddelanden2022-11-30

Sweco Architects vinner prestigeuppdrag för Nobel Center

Sweco Architects vinner uppdraget att som svensk genomförandearkitekt till den internationella arkitektfirman David Chipperfield Architects i Berlin, bistå i utvecklingen av nya Nobel Center. Läs mer

Kraftledningar i skymning. Foto på Conny Udd
Pressmeddelanden2022-11-24

Swecos analys av framtidens elpriser: ”Det finns ingen silver bullet”

En ny analys från Sweco med åtta scenarier visar bland annat att kapade utlandsförbindelser skulle ha störst påverkan på de svenska elpriserna, medan överföringskapacitet utan flaskhalsar skulle minska elpriserna i söder, men kraftigt öka dem i norr. Läs mer

Pressmeddelanden2022-11-21

Sweco får fortsatt helhetsuppdrag – tar Sturekvarteret från ritbord till verklighet

Swecos uppdrag är att som huvudarkitekt och konstruktör förverkliga ombyggnationen av k-märkta Sturekvarteret till ett nytt nav för stockholmare. Tre tuffa hållbarhetscertifieringar ska uppnås. Dessutom blir Sweco arkitekt för en helt ny tunnelbaneuppgång. Uppdragen är värda cirka 63 miljoner kronor. Läs mer

Lastare lyfter pappersrullar
Nyheter2022-11-11

Holmen Paper Braviken siktar mot fossilfri fordonsflotta för interna transporter

En mängd fordon, som bland annat truckar, dumprar och hjullastare, används för interna transporter på Bravikens pappersbruk. Nu siktar Holmen Paper på att uppgradera, effektivisera och samtidigt göra fordonsflottan fossilfri. Läs mer

Stålprofiler
Nyheter2022-11-08

Nytt arbetssätt skapar förutsättningar för återbruk

Ritningsunderlag brukar traditionellt utformas på ett sätt som lätt gör att entreprenören beställer nytillverkade stålbalkar enligt föreskriven dimension och kvalitet. Nu har Swecos hållbarhetskoordinatorer och stålkonstruktörer tagit fram nya föreskrifter som ökar möjligheten för entreprenören att istället använda sig av återbrukade stålbalkar. Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum