0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

22 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Vi tar pulsen på industrins gröna omställning

Vi tar pulsen på industrins gröna omställning

Motståndskraftiga industrier kan hantera klimatförändringar, navigera i osäkerheter, ekonomiska nedgångar, teknikskiften och andra utmaningar, samtidigt som de kan fortsätta att utvecklas, förnya och bidra till ekonomin. I vår nya trendrapport, ”Kapplöpningen mot en grön och resilient industrisektor”, betonar vi behovet av att industrierna blir både grönare och mer motståndskraftiga, lyfter fram utmaningarna och möjligheterna, men även potentiella risker förknippade med omställningen.

grön industri på ett fält

Aktuellt

Charlie Gullström framför en bild av Stockholm
Nyheter2024-05-17

Hur blir våra städer klimatneutrala?

Hur ska våra städer ställa om till klimatneutralitet? Vi frågade Charlie Gullström, ansvarig för forskning och innovation hos Swecos arkitekter, som arbetar med klimatomställningen i Stockholms stad. Läs mer

Pressmeddelanden2024-05-16

Sweco Sverige presenterar stabilt resultat och fortsatt tillväxt för det första kvartalet

Idag presenterade Swecokoncernen kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 6 procent. Den gröna omställningen och klimatanpassningar är fortsatt drivande faktorer i efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster. Läs mer

Pressmeddelanden2024-05-16

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund. Läs mer

Kvinna pekar på skärm som visar vindkraftverk
Nyheter2024-05-13

Sweco säkrar ramavtal med Sinfra och stärker sin position inom säkerhet

Sweco tar plats som en av de utvalda leverantörer som kommer tillhandahålla expertkonsulter inom bland annat fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet för Sinfras medlemmar. Läs mer

Belysta valv under Kalixbron
Nyheter2024-05-08

Kalixbron nominerad till Svenska Ljuspriset

Den nya Kalixbron, där Sweco ansvarat för ljusdesignen, har nominerats till Svenska Ljuspriset i kategorin Exteriör Ljusdesign. Tävlingen vill uppmärksamma belysningens betydelse och lyfta fram den höga nivån av ljusdesign i Sverige. Läs mer

Pressmeddelanden2024-05-06

Fredrik Axby ny chef för Swecos division Energy & Industry

Fredrik Axby tillträder som ny divisionschef för Swecos konsultverksamhet inom energi och industri med drygt 1 000 medarbetare i Sverige. Fredrik kommer närmast från en position som tillförordnad divisionschef för verksamheten. Läs mer

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

En bäck rinner genom en skog

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

två personer i trapp