• VÅR OTROLIGA VARDAG

  Utformningen av Satavuo-skolan är ett gott exempel på vårt engagemang för partnerskap. Tillsammans med Laukaa kommun skapade vi en design som kan inspirera morgondagens elever. Tillsammans skapar vi otroligt. Varje dag.

  Läs mer
 • Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens hållbara samhällen och städer

  Vårt erbjudande
 • Urban Insight

  EXPERT KNOWLEDGE, INNOVATIVE THINKING

  Putting the best information in front of the best people

  Besök Urban insight
 • Smarta städer

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

  Läs mer

Building in biodiversity For climate, for health

Nästan 75% av Europas befolkning bor i en stad. Hotet mot den biologiska mångfalden utgör även ett direkt hot mot människors hälsa och välbefinnande. Hur kan vi bäst använda urbana miljöer som en del av det ekologiska systemet? Traditionellt har vi utformat våra städer, stadsdelar, gator och gröna ytor på ett sätt som visat sig mindre motståndskraftigt mot effekterna av klimatförändringar. Genom att förstå ekosystemtjänster och fokusera mer på att bevara och hjälpa den biologiska mångfalden i våra stadsrum kan vi säkerställa en hälsosammare framtid för alla.

I den senaste Urban Insight-rapporten visar Sweco hur vi kan designa framtidens stadsmiljöer och göra våra städer till en positiv kraft för biologisk mångfald.

Ta del av rapporten här
/siteassets/startpage/ui_4_570x380_logo.jpg

Tillsammans gör vi skillnad

Sweco utformar morgondagens hållbara samhällen och städer, men vi är inte ensamma. Allt det vi gör bygger på goda samarbeten. Utan våra kunder är vi inget och det är tillsammans som vi kan göra skillnad.

Nu lyfter vi några av alla de samarbeten som gör att 1+1 blir 3 och resulterar i hållbara och smarta lösningar som gör livet säkrare, enklare och bättre, oavsett om det handlar om en hasselmusbro över väg eller en ny tunnelbana i Stockholm.

Läs mer
/siteassets/startpage/tillsammans_utan_text_570x380.jpg
/siteassets/startpage/puff-webben-570x380.jpg

Swecoarchitects.com – nytt showroom för arkitektur

Swecos arkitekter utvecklar nu det internationella samarbetet för att kunna erbjuda den bästa kompetensen för att utforma framtidens städer och samhällen.

Därför lanserar vi nu swecoarchitects.com – ett nytt showroom som visar hela vår arkitektverksamhet. 

Läs mer