• Transforming Society Together

  Läs mer
 • Swecos prioriterade hållbarhetstjänster

  Vi har samlat sex av våra hållbarhetstjänster för nya möjligheter och ökade förväntningar inom klimat och hållbarhet.

  Sex hållbarhetstjänster - vilken passar ditt projekt?
 • VÅR OTROLIGA VARDAG

  Utformningen av Satavuo-skolan är ett gott exempel på vårt engagemang för partnerskap. Tillsammans med Laukaa kommun skapade vi en design som kan inspirera morgondagens elever. Tillsammans skapar vi otroligt. Varje dag.

  Läs mer
 • Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens hållbara samhällen och städer

  Vårt erbjudande
 • Urban Insight

  EXPERT KNOWLEDGE, INNOVATIVE THINKING

  Putting the best information in front of the best people

  Besök Urban insight
 • Smarta städer

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

  Läs mer
 • FÅGEL FENIX – FRÅN KRIS TILL POSITIV SAMHÄLLSOMVANDLING

  ”Pandemin har, mitt i allt lidande den orsakat, även gett oss möjlighet att ifrågasätta vår livsstil, testa nya vägar och öppna upp för nya sätt att tänka”

  Ta del av lärdomar från årets rundabordssamtal här

Så kan stadsplanering bidra till ökad folkhälsa

Enligt Europeiska miljöbyrån utsätts fler än 70 procent av befolkningen i europeiska städer för skadliga luftföroreningar, och varje år dör en miljon människor på grund av fysisk inaktivitet i Europa, enligt Världshälsoorganisationen.

I en ny Urban Insight-rapport pekar Sweco på att nyckeln till en friskare, grönare, mer produktiv och mindre förorenad stad kan vara en ny planerings- och designstrategi baserad på idén om ”delad hastighet”.

Ta del av pressmeddelandet här
/siteassets/startpage/ui1-570x380.jpg

Smarta och hållbara byggnader

Den smarta och hållbara byggnaden är resurseffektiv och anpassningsbar för olika verksamheter och förbättrar för människorna som rör sig i den.

En smart och hållbar byggnad tar vara på befintliga resurser. Istället för att riva och producera avfall finns varje byggnadsdel loggad i en 3D-modell för att kunna återanvändas.

Den smarta och hållbara byggnaden är formad för framtiden.

Läs mer om Smarta och hållbara byggnader
/siteassets/kampanj/smarta-och-hallbara-byggnader/nodanbyang_05_tim-meier_570x380.jpg

SEX PRIORITERADE HÅLLBARHETSTJÄNSTER

Nu höjs förväntningarna och möjligheterna inom klimat och hållbarhet. Vill du i din verksamhet bättre engagera medarbetarna inom klimat och hållbarhet? Bättre kunna redovisa klimat -och hållbarhetspåverkan? Och kanske säkerställa att minskad klimatpåverkan faktiskt går hand i hand med minskade utgifter? Om det är relevant för dig och din verksamhet ska du titta på våra sex prioriterade hållbarhetstjänster. 

 • Hållbarhetsolen
 • Kickstart hållbarhet
 • Carbon Cost Management
 • Klimatberäkning
 • Hållbarhetscoachning
 • Klimatpokalen 
Swecos hållbarhetstjänster
/siteassets/kampanj/hallbarhetstjanster/hallbarhet_570x380.jpg