0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

20 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Har du tänkt på att även stenar och grus är resurser? Ändå återanvänds bara 1% av de massor som används i infrastrukturprojekt i Sverige idag. Genom att ta tillvara de enorma mängder naturresurser vi använder för att bygga vår infrastruktur kan vi ta ett stort kliv mot ett cirkulärt samhälle.

I den nya Urban Insight-rapporten ”Circular materials in infrastructure”  visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Stad, människor utomhus

Aktuellt

Pressmeddelanden2023-05-12

Sweco Sverige levererar ett starkt resultat med högre marginal och god tillväxt

I dag presenterade Swecokoncernen sin kvartalsrapport för januari-mars 2023. Den organiska tillväxten uppgick i Sweco Sverige till 9 procent och EBITA ökade med 11 procent justerat för kalendereffekter, båda främst drivna av högre genomsnittliga arvoden och fler anställda. Marknaden var relativt god, trots en fortsatt svaghet i segmenten för bostäder och kommersiella fastigheter. Läs mer

Event2023-05-11

31 maj: Webbinarium Hur säkrar vi kompetens för energiomställningen

Välkommen till ett webbinarium där vi tillsammans med våra gäster tittar på konkreta exempel hur man jobbar med att säkra kompetensförsörjningen och diskuterar erfarenheter från tidigare projekt samt andra möjliga vägar. Läs mer

Event2023-05-11

11-15 juni: Sweco deltar på ICOLD 2023

Sweco deltar som silversponsor i ICOLD 11-15 juni. Välkommen till vår monter! Läs mer

Blå himmel över solceller och vindkraftverk i bakgrunden
Event2023-05-10

Save the date: 4 oktober Swecos energidag 2023

Välkommen till Swecos energidag 2023 med temat ”Vad innebär en resilient energiförsörjning?”. Se till att säkra din plats redan nu! Läs mer

Illustration med maneter och vattenväxter
Nyheter2023-05-09

Havet och rymden tolkas i Stockholms blomsterprogram

Varje år planterar Stockholms stad hundratusentals växter runt om i staden i rabatter och urnor. Blomsterplanteringarnas design, och även de illustrationer som gjorts för marknadsföringen kring programmet, är skapade av Swecos landskapsarkitekter. Läs mer

Pressmeddelanden2023-04-28

Sweco återupplivar lerhusen – urgammal metod blir modern

Kan man bygga hus med väggar av lera? Det menar Swecos arkitekter som föreslår lera till väggarna i ett fem våningar högt bostadshus i Lund. Förslaget är helt cirkulärt och ger låg klimatpåverkan. Leran som används hämtas från det lokala området. Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

barn leker vid fontän

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

två personer i trapp