0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

21 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Översvämningar och kritisk infrastruktur

 

Översvämningar och kritisk infrastruktur

 

Översvämningar till följd av kraftigt regn kan orsaka skador på den kritiska infrastrukturen och utgör därför en betydande risk för samhället, folkhälsan, ekonomin och miljön.

 

Illustration av en klimatanpassad stadsdel

Aktuellt

Nyheter2023-12-11

Pernilla Thessén ny chef för Samhällsanalys och strategi på Sweco

Sweco Sverige rekryterar Pernilla Thessén som ny chef för affärsenheten Samhällsanalys och strategi med expertis inom dataanalys, demografi, samhällsekonomi, utvärdering, strategi och verksamhetsutveckling. Hon tillträder sin tjänst i april 2024. Läs mer

Lizette Brandberg
Nyheter2023-12-04

Lizette Brandberg ny chef för Trafik på Sweco

Lizette Brandberg har utsetts till ny chef för affärsenheten Trafik på Sweco, med cirka 150 experter inom trafik- och infrastrukturplanering. Hon tillträder sin tjänst 1 december 2024. Läs mer

Emma Danielsson på Återvinningsgalan
Nyheter2023-12-01

Återbruk av stålbalkar utsett till årets hållbara byggprojekt

Swecos samarbete med Tibnor och Dekra, som ger gamla stålbalkar nytt liv, har utsetts till Årets hållbara byggprojekt på Återvinningsgalan. Läs mer

Pressmeddelanden2023-11-29

Sweco hjälper Ukraina bygga dricksvattensystem i staden Kremenchuk

Sweco ska delta i den pågående återuppbyggnaden och moderniseringen av Ukraina genom att bidra med expertis i ett projekt för att trygga dricksvattentillgången för de 220 000 invånarna i Kremenchuk. Specialister från Sweco kommer att stå för expertis inom bland annat vattenförsörjning, hydrologi och miljökonsekvensanalys i ett projekt som finansieras av Swedfund. Läs mer

Pressmeddelanden2023-11-28

Sweco: Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn har haft förödande ekonomiska konsekvenser i Europa. Samtidigt belyser det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER), behovet av tålig stadsinfrastruktur. I en studie från Sweco kartläggs kritisk infrastrukturs sårbarhet i 26 europeiska städer, däribland Stockholm. I Stockholm anses vägnätet vara den mest sårbara infrastrukturen, följt av järnvägen på andra plats. Läs mer

Alida Mehovic
Nyheter2023-11-22

Alida Mehovic – finalist i Stora ingenjörspriset i ledarskap

Grattis säger vi till Alida Mehovic, gruppchef inom projektledning på Sweco, som är en av tre finalister i det Stora ingenjörspriset i ledarskap på Ingenjörsdagen 2023! Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

två personer i trapp