• Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens hållbara samhällen och städer

  Vårt erbjudande
 • Urban Insight

  EXPERT KNOWLEDGE, INNOVATIVE THINKING

  Putting the best information in front of the best people

  Besök Urban insight
 • Smarta städer

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

  Läs mer

Swecoarchitects.com – nytt showroom för arkitektur

Swecos arkitekter utvecklar nu det internationella samarbetet för att kunna erbjuda den bästa kompetensen för att utforma framtidens städer och samhällen.

Därför lanserar vi nu swecoarchitects.com – ett nytt showroom som visar hela vår arkitektverksamhet. 

Läs mer
/siteassets/startpage/puff-webben-570x380.jpg

Vi jobbar på – vi är Sweco

I stora delar av samhället har framtiden satts på paus. Många sliter i den akuta krisen – ni är våra hjältar! På Sweco fortsätter vi att jobba på för att göra nutidens och framtidens samhällen och städer mer hållbara och ännu bättre för alla som lever här. Det är vårt sätt att ta ansvar i den situation som råder.

Idag jobbar medarbetare på Sweco i stora delar av Europa från sina hem och där det går. Vi fortsätter att bygga framtidens samhälle, trots dagens utmaningar. Och vi vet att ni är många där ute som gör detsamma.

Stort tack till alla er som bidrar!

Läs mer
/siteassets/startpage/viarsweco_570x380_2.jpg
/siteassets/startpage/ui1_2020_570x380_logo.jpg

Carbon Cost en av nycklarna till att stävja klimatkrisen

I den senaste Urban Insight-rapporten tittar Swecos experter på hur växthusgasutsläppen beräknas. I infrastrukturprojektens planeringsfas uppstår störst potential att minska både klimatutsläpp och kostnader.

Läs mer om det och Swecos unika möjligheter i vår Urban Insight-rapport: Carbon Cost in infrastructure: The Key to the Climate Crisis? 

Rapporten är den första i en serie Urban Insight-rapporter på temat Climate Action, där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga säker och hållbar infrastruktur för framtiden.

Ta del av rapporten här