• Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens hållbara samhällen och städer

  Vårt erbjudande
 • Urban Insight

  EXPERT KNOWLEDGE, INNOVATIVE THINKING

  Putting the best information in front of the best people

  Besök Urban insight
 • Smarta städer

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

  Läs mer

Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe

Vi ser exempel på fler och fler extrema väderförhållanden nu än någonsin tidigare. Det största hotet för våra mest utsatta medborgare, de mycket unga och de äldre, är extrem värmen. När antalet invånare i våra städer ökar utmanas vi att utforma stadsmiljöer som kommer att vara motståndskraftiga mot extrem värme och långvariga värmeböljor.
Vi behöver tillämpa designprinciper för att bygga sociala och fysiska strukturer som passar småbarn och pensionärer i säkra, levande och roliga miljöer.
Läs mer om hur det kan göras i vår senaste Urban Insight-rapport!

Ta del av rapporten här
/siteassets/startpage/ui_3_570x380_logo.jpg

Swecoarchitects.com – nytt showroom för arkitektur

Swecos arkitekter utvecklar nu det internationella samarbetet för att kunna erbjuda den bästa kompetensen för att utforma framtidens städer och samhällen.

Därför lanserar vi nu swecoarchitects.com – ett nytt showroom som visar hela vår arkitektverksamhet. 

Läs mer
/siteassets/startpage/puff-webben-570x380.jpg
/siteassets/startpage/ui1_2020_570x380_logo.jpg

Carbon Cost en av nycklarna till att stävja klimatkrisen

I den senaste Urban Insight-rapporten tittar Swecos experter på hur växthusgasutsläppen beräknas. I infrastrukturprojektens planeringsfas uppstår störst potential att minska både klimatutsläpp och kostnader.

Läs mer om det och Swecos unika möjligheter i vår Urban Insight-rapport: Carbon Cost in infrastructure: The Key to the Climate Crisis? 

Rapporten är den första i en serie Urban Insight-rapporter på temat Climate Action, där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga säker och hållbar infrastruktur för framtiden.

Ta del av rapporten här