0 av 0 för ""

Transforming society together.

Making a difference in everything we do.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult.

17.500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa er att lösa era utmaningar.

Sweco – Transforming Society Together.

Aktuellt

Framtidens kontor
Nyheter2021-11-26

Framtidens kontor – vad är attraktivt när medarbetarna får välja?

Hur kommer arbetsplatserna att förändras och se ut framöver? Den aktuella frågan besvaras i en nyligen publicerad rapport som Sweco tagit fram i nära samarbete med fastighetsbolaget Diös. Läs mer

Vinkraftstolpar i naturen
Event2021-11-24

8 december: Hur får vi vindkraften att utvecklas på de bästa siterna?

Vilka är utmaningarna och hur kan vi lösa dem så att vi utvecklar vindkraft där förutsättningarna är som bäst? Läs mer

Nyheter2021-11-23

Först i Europa att testa ny teknik som renar sediment

Många havsområden, sjöar och vattendrag i Sverige har bottnar med förorenade sediment. I forskningsprojektet SafeSed är Sweco med och undersöker möjligheten att ta bort organiska föroreningar med hjälp av ny innovativ teknik för att främja en frisk och giftfri vattenmiljö. Läs mer

Globala målen
Event2021-11-22

6 december: A sustainable start – mål 11 och 15

Seminarieserien “A Sustainable Start” bjuder in till en gemensam arena och mötesplats i syfte att öka kunskapen, engagemanget och initiativen kring Agenda 2030. 6 december fokuserar vi på mål 11, Hållbara städer och samhällen, och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald Läs mer

Ann-Louise Lökholm Klasson
Event2021-11-21

30 november: Ann-Louise Lökholm Klasson gästar Västsvenska Handelskammarens klimatseminarium

I takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga och hela världen ställer om, måste näringslivet vara en del av lösningen. Västsvenska Handelskammaren har samlat sex av Sveriges största bolag till ett panelsamtal för att tillsammans staka ut riktningen för framtiden. Läs mer

Elise Grosse
Nyheter2021-11-18

Hur undviker vi målkonflikter i Agenda 2030?

En av de paneldiskussioner som Sweco deltog i under konferensen Hållbart Näringsliv den 16 november handlade om hur målkonflikter i Agenda 2030 kan undvikas och hur synergier mellan målen kan maximeras. Vi tog en pratstund med Swecos hållbarhetschef för Bygg och fastighet, Elise Grosse, som deltog i panelen. Läs mer

Illustration stadsbild

On Demand – Swecos digitala marknadsplats

På On Demand kan du enkelt reservera ett köp av våra standardiserade tjänster eller begära en offert. Du får en tydlig bild av vad en tjänst innebär, hur den kan lösa dina behov och en känsla för vad uppdraget kan kosta. Där det är möjligt, får du ett fast pris eller en uppskattad kostnadsbild direkt.

Välkommen in på marknadsplatsen!

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

grönskande gata

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

barn leker vid fontän

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum
Copy link
Powered by Social Snap