0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi vår omgivning.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

18 500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Projektledning av en unik flytt

Projektledning av en unik flytt

Sweco har projektlett flytten av Kirunas centrumhandel och andra kommersiella hyresgäster, som till exempel kontor, som under augusti 2022 flyttade till ett helt nytt centrum, cirka tre kilometer bort från det gamla. På 2,5 veckor flyttades 36 verksamheter innefattande allt ifrån klädbutiker, frisörer och friluftsbutiker till restauranger och matvaruhandel.

Vy över ett snötäckt Kiruna

Aktuellt

Kraftledningar i skymning. Foto på Conny Udd
Pressmeddelanden2022-11-24

Swecos analys av framtidens elpriser: ”Det finns ingen silver bullet”

En ny analys från Sweco med åtta scenarier visar bland annat att kapade utlandsförbindelser skulle ha störst påverkan på de svenska elpriserna, medan överföringskapacitet utan flaskhalsar skulle minska elpriserna i söder, men kraftigt öka dem i norr. Läs mer

Pressmeddelanden2022-11-21

Sweco får fortsatt helhetsuppdrag – tar Sturekvarteret från ritbord till verklighet

Swecos uppdrag är att som huvudarkitekt och konstruktör förverkliga ombyggnationen av k-märkta Sturekvarteret till ett nytt nav för stockholmare. Tre tuffa hållbarhetscertifieringar ska uppnås. Dessutom blir Sweco arkitekt för en helt ny tunnelbaneuppgång. Uppdragen är värda cirka 63 miljoner kronor. Läs mer

Lastare lyfter pappersrullar
Nyheter2022-11-11

Holmen Paper Braviken siktar mot fossilfri fordonsflotta för interna transporter

En mängd fordon, som bland annat truckar, dumprar och hjullastare, används för interna transporter på Bravikens pappersbruk. Nu siktar Holmen Paper på att uppgradera, effektivisera och samtidigt göra fordonsflottan fossilfri. Läs mer

Stålprofiler
Nyheter2022-11-08

Nytt arbetssätt skapar förutsättningar för återbruk

Ritningsunderlag brukar traditionellt utformas på ett sätt som lätt gör att entreprenören beställer nytillverkade stålbalkar enligt föreskriven dimension och kvalitet. Nu har Swecos hållbarhetskoordinatorer och stålkonstruktörer tagit fram nya föreskrifter som ökar möjligheten för entreprenören att istället använda sig av återbrukade stålbalkar. Läs mer

Helena Helgegren
Nyheter2022-11-07

Hyresgäster positiva till återbruk vid renovering

För ett år sedan identifierade Sweco att det inte fanns något initiativ i Sverige kopplat till hyressättning av lägenheter som renoverats med återbrukade material. Det ledde till uppstarten av en fokusgrupp inom Återbruksnätverket Öst som Sweco driver för kunder sedan 2019. Läs mer

Kvinna tvättar händer under rinnande vatten utomhus
Nyheter2022-11-03

Sweco utformar system för rent dricksvatten i Ghana

Ett vattenreningsprojekt i Ghana genomfört med hjälp av svensk teknik och kompetens kommer förse 400 000 människor med rent dricksvatten. Sweco ansvarar för utformningen av det nya vattensystemet. Läs mer

Vision Malmö Decklands

Många svenska städer har en oslipad diamant mitt i staden – centralstationer och spårområden. Genom att bygga över järnvägar och stationsområden kan vi knyta ihop stadsdelar och människor på ett bättre sätt. Vi tar vara på outnyttjad yta ovan mark i de bästa lägena och tar inte ny jordbruksmark i anspråk. Städers centrala delar förtätas och når sin fulla potential.

Här är  Sweco och Skanskas vision för hur Malmö stationsområde kan utvecklas till en levande stadsdel med kapacitet för framtidens resande.

Visionsbild Decklands

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum