0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi vår omgivning.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

18 500

Arkitekter, ingenjörer och specialister

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Har du tänkt på att även stenar och grus är resurser? Ändå återanvänds bara 1% av de massor som används i infrastrukturprojekt i Sverige idag. Genom att ta tillvara de enorma mängder naturresurser vi använder för att bygga vår infrastruktur kan vi ta ett stort kliv mot ett cirkulärt samhälle.

I den nya Urban Insight-rapporten ”Circular materials in infrastructure”  visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Stad, människor utomhus

Aktuellt

Glas med dricksvatten
Nyheter2023-02-01

Sweco projektleder när Uppsala tryggar tillgång till dricksvatten

Uppsala kommun beräknas växa från dagens 240 000 invånare till 325 000 invånare år 2050. För att säkra tillgången av dricksvatten till den växande befolkningen har man initierat ett projekt som går under namnet Vatten 2050. Sweco har fått i uppdrag gå in som projektledare. Läs mer

Stadsvy, människor i skymning framför byggnad
Pressmeddelanden2023-01-20

Sweco förvärvar nederländska JHK Architecten samt arkitekt- och teknikkonsultbolaget VAN AKEN

De två förvärven, med totalt cirka 70 experter, adderar arkitekturkompetens till Sweco i Nederländerna och stärker därmed Swecos ställning som Europas ledande arkitekt- och teknikkonsultbolag. Läs mer

Pressmeddelanden2023-01-17

Utsläpp och onödiga kostnader när svenska byggen missar återbruk av massor

I en ny rapport visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger nya cirkulära metoder fördelar i minskade utsläpp. Trots detta sker återbruk av massor i låg grad, både i Sverige och i övriga Europa. Läs mer

Pressmeddelanden2023-01-10

Fredrik Wallner ny chef för Sweco Sveriges transportdivision

Fredrik Wallner har utsetts till ny divisionschef för Sweco Sveriges verksamhet inom transportinfrastruktur och blir en del av Sweco Sveriges ledning. Han efterträder Anna Yman, som övergår till en central roll som Senior Advisor. Läs mer

Blond kvinna i samtal med en annan kvinna med folk runt omkring
Event2023-01-09

17 mars: Landskapsarkitekturdagen på SLU Alnarp

Larkdagen bjuder in yrkesverksamma och studenter till en gemensam plats att mötas på kring landskapsarkitekturens olika aspekter. Läs mer

Träbyggnation
Event2023-01-08

13 februari: Ansök om en kostnadsfri workshop i träbyggande

Har ni ett pågående projekt eller är i uppstartsfasen för ett nytt och funderar på att använda trä eller andra biobaserade material men är osäkra på hur ni ska överkomma hindren och maximera fördelarna? Ta då hjälp av vårt expertteam på Sweco! Läs mer

Tillsammans formar vi vår omgivning

Det sägs att vi formas av vår omgivning. Därför arbetar våra arkitekter, projektledare och ingenjörer mot samma mål – att skapa ett välmående samhälle för alla. Vi minskar utsläppen, utvecklar användandet av förnybar energi, digitaliserar och skapar sociala mötesplatser som inspirerar till kreativitet. Men ensamma når vi inte dit. Vi gör det tillsammans.

Mamma och pappa med nyfött barn

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

allé

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Visualisering stadsbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två kollegor i ljust mötesrum