0 av 0 för ""

Transforming society together

Tillsammans formar vi framtidens samhällen.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult

22 000

Arkitekter, ingenjörer och experter

Så kan vi öka europeiska städers beredskap mot värmeböljor

Så kan vi öka europeiska städers beredskap mot värmeböljor

Europa upplever en betydande uppvärmning, vilket medför risker för folkhälsa, infrastruktur och ekonomi. Trots detta saknas strategier för att hantera värmeböljor i städer, särskilt i norra Europa. Det visar Sweco i en rapport där 24 europeiska städers beredskap inför värmeböljor studerats.

Flicka ligger på golvet framför en fläkt

Har du viljan, har vi kunskapen

Den gröna omställningen pågår nu. Tillsammans ställer vi om. Sparar resurser genom återbruk. Går över till förnybar energi. Transporterar klimatsmart. Och skapar hållbara byggnader för framtidens städer. Transforming society togeteher

 

Har du viljan, har vi kunskapen

Den gröna omställningen pågår nu. Tillsammans ställer vi om. Sparar resurser genom återbruk. Går över till förnybar energi. Transporterar klimatsmart. Och skapar hållbara byggnader för framtidens städer. Transforming society togeteher

 

Man cyklar genom på en gata i stadsmiljö

Aktuellt

Pressmeddelanden2024-07-16

Sweco Sverige presenterar stark tillväxt, ökad effektivitet och stabilt resultat

Idag presenterade Swecokoncernen kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2024. För affärsområdet Sweco Sverige uppgick den organiska tillväxten till 8 procent och EBITA ökade 4 procent, justerat för kalendereffekter, båda främst drivet av högre genomsnittliga arvoden. Marknaden var stabil där den gröna omställningen och klimatanpassningar drev på efterfrågan i många segment. Bostäder och kommersiella fastigheter förblev svaga. Läs mer

Pressmeddelanden2024-07-11

Sweco får uppdrag från Trafikverket värt 400 miljoner för projektering av ny järnväg på delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm

Sweco ska bistå Trafikverket med en rad konsulttjänster för en omfattande utbyggnad av delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Ordervärdet för Sweco är uppskattat till cirka 400 miljoner. Uppdraget som pågår från 2024 fram till 2035 omfattar projektering inom järnväg, väg- och anläggning, byggnadskonstruktion, arkitektur, vatten och avlopp samt rådgivning inom miljö och digitala lösningar. Syftet med utbyggnaden ”Fyra spår till Uppsala” är att möta det ökade behovet av hållbar person- och godstrafik i området mellan Uppsala och Stockholm. Läs mer

Pressmeddelanden2024-06-27

Frank Graveus ny chef för Sweco Sveriges division Buildings

Frank Graveus har utsetts till ny divisionschef för Sweco Sveriges konsulter med expertis inom byggnader och fastigheter. I divisionen samlas Swecos verksamhet inom byggkonstruktion, installation, projekt- och byggledning, skydd och säkerhet samt hållbar fastighetsutveckling med drygt 1 300 medarbetare i Sverige. Läs mer

Flicka ligger på golvet framför en fläkt
Pressmeddelanden2024-06-26

Ny Sweco-rapport: värmeböljor på uppemot 60 dagar kan bli verklighet inom 80 år

Klimatförändringarna påverkar Sverige snabbare än det globala genomsnittet. Antalet dagar med värmebölja stiger och 2023 hade Europa rekordmånga dagar med extrem hetta. Europa är den kontinent där värmen ökar mest, och Stockholm en av städerna med snabbast stigande temperaturer. Rekordåret 2018 uppmättes i Stockholm 25 dagar med värmebölja*. År 2100 kan rekordet öka med 150 procent, där vi riskerar närmare två månader – över 60 dagar – av värmebölja.** Läs mer

Pressmeddelanden2024-06-13

Nu är klimatpositiva stadsdelar möjliga – Sweco presenterar framtidens stadsutveckling

Swecos klimatkalkyl för Sjöstaden i Trelleborg, en ny stadsdel i det gamla hamnområdet, visar att klimatpositiva stadsdelar är möjliga. Kalkylen inkluderar byggnader och dess driftenergi, markanvändning och mobilitet för att undersöka hur nära klimatpositivitet man kan komma. Läs mer

Elever i skola
Nyheter2024-06-12

Projektet D.O.T banar väg för ungdomsinflytande i hållbara stadsbyggnadsprojekt

Sweco stärker sitt engagemang för att inkludera ungdomar i utvecklingen av hållbara städer genom innovativa forskningsprojekt och praktiska initiativ. Läs mer

  • Swecos marketplace

    På Swecos marketplace  kan du enkelt efterfråga offerter eller mer information kring våra tjänster och snabbt komma i kontakt med våra specialister. Du får en tydlig bild av vad en tjänst innebär, hur den kan lösa dina behov och en känsla för vad uppdraget kan kosta. Där det är möjligt, får du ett fast pris eller en uppskattad kostnadsbild direkt.

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

En bäck rinner genom en skog

Urban Insight

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Rödhårog flicka i närbild

Arbeta på Sweco

Tillsammans formar vi framtidens hållbara samhällen och städer.

Två killar och en tjej sitter på en terrass med utsikt över Stockholm, och tittar på en dator