IR-kontakt

För finansiell information om Sweco, kontakta:

Katarina
Grönwall
Kommunikationsdirektör Sweco Group
+46 732589333
Fxvpxn r-cbfg
Olof
Stålnacke
Finansdirektör
Fxvpxn r-cbfg
CATHARINA
JILERT
IR COORDINATOR SWECO GROUP
+46 705495423
Fxvpxn r-cbfg