Aktien

Sweco AB:s aktier är sedan den 21 september 1998 noterade på Nasdaq Stockholm. Det samlade börsvärdet för Sweco AB uppgick vid årets utgång till 22,259 MSEK (14,926). Aktiekapitalet uppgick till 122 MSEK fördelat på 10 533 731 A-aktier, 110 550 088 B-aktier och 900 000 C-aktier.

A-aktierna har en röst och B- och C-aktierna en tiondels röst. A- och B-aktierna ger samma rätt till utdelning. C-aktierna emitterades efter beslut på årsstämman 2016, är onoterade och ger inte någon rätt till utdelning. Syftet med C-aktierna är att, efter konvertering till B-aktier, ge bolaget en möjlighet att leverera aktier till de anställda som omfattas av Aktiebonusprogram 2016.

Vid slutet av 2016 hade Sweco AB 14 358 aktieägare. Större aktieägare är Familjen Nordström (13,5 procent av kapitalet och 32,3 procent av rösterna), Investment AB Latour (26,7 procent av kapitalet och 20,8 procent av rösterna) och Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne(1,7 procent av kapitalet och 9,2 procent av rösterna). Utländska investerare ägde 19,9 procent av kapitalet och 11,3 procent av rösterna. De tio största ägarna innehar motsvarande 62,8 procent av aktiekapitalet och 74,9 procent av rösterna.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.