Största aktieägare

Informationen innehåller data från Euroclear Sweden AB. Aktieägarna presenteras i enlighet med aktieboken i Euroclear Sweden AB. Listan kan därför inte visa aktieägare, vars aktier har registrerats i namn av en juridisk person, genom förvaltning hos en bank eller liknande institution. Vissa aktieägare kan genom flera konton ha olika innehav än vad som framgår av aktieboken. En bearbetad version av aktieägarstrukturen, där aktieägare inom samma koncern/enhet har blivit grupperade, finns alltid tillgänglig i vår bokslutskommuniké.​