Utdelning

Utdelningspolicy 
Minst hälften av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Bolaget skall dock ha en kapitalstruktur som medger utveckling av investeringar i bolagets kärnverksamhet.

2017
Årsstämman 2017 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,30 SEK per aktie. Avstämningsdag var den 2 maj 2017 och utdelning skedde den 5 maj 2017.

Tidigare utdelningar

2016
Årsstämman 2016 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 18 april 2016 och utdelning skedde den 21 april 2016.

2015
Årsstämman 2015 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 20 april 2015 och utbetalning skedde den 23 april 2015.

2014
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 23 april 2014 och utbetalning skedde den 28 april 2014.

2013
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 22 april 2013 och utbetalning skedde den 25 april 2013.

2012
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 20 april 2012 och utbetalning skedde den 25 april 2012.

2011
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 18 april 2011 och utbetalning skedde den 21 april 2011.

2010
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 4 maj 2010 och utbetalning beräknas ske den 7 maj 2010. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ett inlösenförfarande. För mer information om aktiesplit och inlösen klicka här.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.