Utdelning

Utdelningspolicy 
Minst hälften av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Bolaget skall dock ha en kapitalstruktur som medger utveckling av investeringar i bolagets kärnverksamhet.

2019
Årsstämman 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 15 april 2019 och utbetalning skedde den 18 april 2019.