Analytiker och press möte

Analytiker- och pressmöte om Swecos delårsrapport januari-juni 2018

Under dagen den 19 juli offentliggör Sweco delårsrapporten för det andra kvartalet 2018. Med anledning av detta bjuder vi in till ett analytiker- och pressmöte där Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman och finansdirektör Jonas Dahlberg presenterar och kommenterar rapporten. Mötet beräknas pågå cirka 1 timme.

Tid: 19 juli klockan 13.00

Plats: Telefonkonferens

Anmälan: Gör din anmälan här eller via telefon 08-695 66 04. Se instruktioner för deltagande via telefon nedan.

Telefon

Deltagarkod (konferens-ID): 708 13 69

Telefonnummer:

Sverige: 08 506 921 80

Standard International: +44 (0) 2071 928 000

Danmark: 32 728 042

Finland: 09 424 508 06

Norge: 23 960 264

Storbritannien: 08 445 718 892

USA: 1 631 510 74 95

Belgien: 02 400 98 74

Tyskland: 06 924 437 351

Nederländerna: 020 714 35 45

Schweiz: 031 58 00 059

Ring in minst tio minuter innan mötet börjar för att undvika köbildning. 

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt cirka en timme innan mötet börjar.

Efter mötet finns tillfälle att ställa frågor.

Presentationen finns tillgänglig här.

Varmt välkommen!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.