Ersättningskommittén

Ledamöter i kommittén är Johan Nordström (ordförande), Johan
Hjertonsson och Eva Lindqvist. Ersättningskommittén har bland annat
till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställnings-
villkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende vd och koncern-
chef och övriga ledande befattningshavare samt att förelägga styrelsen
förslag till beslut. Ersättningskommittén ska sammanträda minst två
gånger per år och sammanträdde vid fem tillfällen under år 2018.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.