Årsstämma 2011

Årsstämma i Sweco AB (publ) hölls onsdagen den 13 april kl. 15:00 2011 på Hotel Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm.

Se dokument relaterade till årsstämman presenterade nedan.

Protokoll från Swecos årsstämma 2011

Pressmeddelande från Swecos årsstämma 2011

Kallelse till årsstämma i SWECO AB

Styrelsens för SWECO AB (publ) yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Punkt 12 Styrelsens sammansättning

Valberedningens yttrande beträffande valberedningen i SWECO AB:s förslag till styrelseförslag

Punkt 13 Förslag till valberedning inför Årsstämman 2012

Punkt 14 Revisors yttrande

Styrelsens i SWECO AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för SWECO AB (publ) förslag till beslut vid årsstämma den 13 april 2011 om principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Swecokoncernen

Punkt 15 a, b och c
Styrelsens för SWECO AB förslag till beslut om A) Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2011, B) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet, C) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

Punkt 16 och punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Punkt 18 Styrelsens i SWECO AB (publ) förslag till Årsstämman 2011 om ändring av bolagsordningen

Ny bolagsordning