Årsstämma 2017

Årsstämma i Sweco AB (publ) hölls kl 15.00 torsdagen den 27 april 2017 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Pressmeddelande av Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier (pdf)

Protokoll från årsstämman (pdf
Bilaga till protokoll - Vd och koncernchefs anförande (pdf)

 

Pressmeddelande av kallelsen till årsstämman (pdf)

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ) (pdf)

Dokument inför årsstämman 2017

Swecos årsredovisning 2016 (pdf)

Styrelsens yttrande 2017 ABL 18.4 och 19.22 (pdf)

Redovisning av ersättningskommitténs utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (pdf)

Punkt 12 Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse (pdf)

Punkt 12 Styrelsens sammansättning (pdf)

Punkt 14 Förslag till valberedning inför årsstämman 2018 (pdf)

Punkt 15 Principer ledande befattningshavare (pdf)

Punkt 16 Styrelsens förslag avseende Aktiebonusprogram 2017 (pdf)

Punkt 16 Bilaga 1 Omräkning av basaktiekurs 2017 (pdf)

Punkt 17 Bemyndigande hänförligt till ABP 2016 (pdf)

Punkt 18 Styrelsens förslag avseende Aktiesparprogram 2017 (pdf)

Punkt 19 Styrelsens förslag om bemyndigande styrelsen överlåtelse av egna aktier ASP 2014 (pdf)

Revisorsyttrande 8 kap 54 paragrafen ABL (pdf)