Styrelse-och kommittéarvoden

Namn

Befattning

Arvoden

Johan Nordström

Ordförande, ordf. ersättningskommittén            

900 000

Alf Göransson          

Ledamot, ledamot revisionskommittén

490 000

Åsa Bergman    

Ledamot, vd och koncernchef

-

Gunnel Duveblad

Ledamot, ordförande revisionskommittén

550 000

Eva Lindqvist

Ledamot, ledamot ersättningskommittén

460 000

Johan Hjertonsson

Ledamot, ledamot ersättningskommittén

460 000

Christine Wolff

Ledamot, ledamot revisionskommittén

490 000

Elaine Grunewald

Ledamot, ledamot revisionskommittén

490 000

Görgen Edenhagen

Personalrepresentant utsedd av de anställda

-

Maria Ekh

Personalrepresentant utsedd av de anställda

-

Anna Leonsson

Personalrepresentant utsedd av de anställda

-

Peter Rothstein

Suppleant utsedd av de anställda

-

Nicole Corrodi

Suppleant utsedd av de anställda

-

Charlotte Berglund

Suppleant utsedd av de anställda

-