Vd och koncernens ledningsgrupp

Swecos styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör och koncernchef. Verkställande direktören och koncernchef leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt, och styrelsen har också fastställt instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören. Dessa instruktioner uppdateras varje år.

Klicka här för att se Swecos vd och koncernens ledningsgrupp.