Extra bolagsstämma 2015

En extra bolagsstämma hölls i Sweco AB (publ) måndagen den 24 augusti 2015 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm.

Se dokument relaterade till den extra bolagsstämman presenterade nedan.

Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma.

Läs pressmeddelandet med kallelsen till Sweco AB:s extra bolagsstämma.

Stämmoprotokoll från Sweco AB:s extra bolagsstämma

Kallelse

Fusionsplan svensk översättning utan bilagor

Fusionsplan engelska

Beslutsförslag punkt 7

Beslutsförslag punkt 8