Beräkningsmetod

OMXS
Stockholmsbörsens OMXS index består av alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Målsättningen med indexet är att det ska återspegla börsen och dess förändringar. För mer information besök http://www.stockholmsborsen.se/.

Kursutveckling
Kursutvecklingen speglar handeln i Swecos två aktieserier, A och B, noterade på Stockholmsbörsen.

SIX Return Index - SIXRX.SE
SIXRX har gjorts med utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. SIXRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. Utdelningarna återläggs på ex-dagen. För mer information besök http://www.six.se/.

Totalavkastning
För Swecos aktie återspeglas avkastning bäst i form av totalavkastning, d v s kursutveckling och återinvesterad utdelning.

Genom att återinvestera historiska utdelningar till ett aktieinnehav kan måttet totalavkastning beräknas, dvs den totala avkastningen som innehavet resulterat i. Totalavkastning under en given period blir därmed aktiekursens utveckling med tillägg av de utdelningar som skett under perioden. Utdelningen beräknas som återinvesterad den dagen aktien handlas exklusive rätt till utdelning (x-dagen). Totalavkastning kan presenteras både i % och i SEK.

Utdelning
Ojusterad utdelning
Utdelningens värde vid tidpunkten den delades ut, dvs ej justerad för emission eller split.

Justerad utdelning
Utdelningens värde justerat för emission och split.