Investor Relations

FINANSIELL KALENDER

2021

12 januari – 10 februari
Tyst period*

Torsdag 11 februari 2021
Q4-2020 Bokslutskommuniké och årsredovisning för 2020 Sweco AB (publ)
Offentliggörs kl 07:20

Torsdag 22 april 2021
Årsstämma 2021
15:00-17:00

09 april – 10 maj 
Tyst period*

Tisdag 11 maj 2021
Delårsrapport januari – mars: Q1-2021
Offentliggörs kl 07:20

16 juni – 15 juli 
Tyst period*

Fredag 16 juli 2022
Delårsrapport april - juni: Q2-2021
~12:00

29 september – 28 oktober
Tyst period*

Fredag 29 oktober 2021
Delårsrapport juli – september: Q3-2021
Offentliggörs kl 07:20

*) Tyst period
Under den tysta perioden arrangerar Sweco inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden. Denna period infaller i regel 30 dagar innan offentliggörandet av Swecos kvartalsrapporter samt bokslutskommuniké, exklusive publiceringsdagen.


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera på Swecos finansiella rapporter och pressreleaser genom att registrera dig via menyn till höger.