Investor Relations

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Vi levererar kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur till tusentals kunder i tiotusentals projekt årligen.

*) Tyst period
Under den tysta perioden arrangerar Sweco inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden. Denna period infaller i regel 30 dagar innan offentliggörandet av Swecos kvartalsrapporter samt bokslutskommuniké, exklusive publiceringsdagen.

Subscribe to Sweco's financial reports and press releases by registering via the menu on the right.