Investor Relations

FINANSIELL KALENDER

2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålls torsdagen den 22 oktober 2020
Läs mer här

05 oktober – 03 november       
Tyst period 1)

04 november 2020
Delårsrapport januari – september 2020
Offentliggörs kl 07:20

2021

12 januari – 10 februari           
Tyst period 1)

11 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020
Offentliggörs kl 07:20

1) Tyst period
Under den tysta perioden arrangerar Sweco inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden. Denna period infaller i regel 30 dagar innan offentliggörandet av Swecos kvartalsrapporter samt bokslutskommuniké, exklusive publiceringsdagen.


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

  • The market leader in Europe
  • Profitable growth
  • Powerful drivers for Sweco’s business
  • Good historical return

Subscribe to Sweco's financial reports and press releases by registering via the menu on the right.