Största aktieägare

Informationen innehåller data från Investis Digital. Aktieägarna presenteras i enlighet med aktieboken i Investis Digital. Listan kan därför inte visa aktieägare, vars aktier har registrerats i namn av en juridisk person, genom förvaltning hos en bank eller liknande institution. Vissa aktieägare kan genom flera konton ha olika innehav än vad som framgår av aktieboken. En bearbetad version av aktieägarstrukturen, där aktieägare inom samma koncern/enhet har blivit grupperade, finns alltid tillgänglig i vår bokslutskommuniké.​