Utdelning

Utdelningspolicy 
Minst hälften av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Bolaget skall dock ha en kapitalstruktur som medger utveckling av investeringar i bolagets kärnverksamhet.

2020
Årsstämman 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag var den 27 april 2020 och utbetalning skedde den 30 april 2020.