0 av 0 för ""

Nyheter och press

Nyheter och press

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Koncernövergripande nyheter och pressmeddelanden för press och investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss på Sweco Sverige on du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter. Kontaktinformation för både Sweco Sverige och Sweco Group finns längst ner på denna sida.

 

 

Se allaPressmeddelandenNyheterEventStudenteventAlmedalen

Sweco Sverige presenterar stark tillväxt, ökad effektivitet och stabilt resultat

Idag presenterade Swecokoncernen kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2024. För affärsområdet Sweco Sverige uppgick den organiska tillväxten till 8 procent och EBITA ökade 4 procent, justerat för kalendereffekter, båda främst drivet av högre genomsnittliga arvoden. Marknaden var stabil där den gröna omställningen och klimatanpassningar drev på efterfrågan i många segment. Bostäder och kommersiella fastigheter förblev svaga. Läs mer

Sweco får uppdrag från Trafikverket värt 400 miljoner för projektering av ny järnväg på delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm

Sweco ska bistå Trafikverket med en rad konsulttjänster för en omfattande utbyggnad av delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Ordervärdet för Sweco är uppskattat till cirka 400 miljoner. Uppdraget som pågår från 2024 fram till 2035 omfattar projektering inom järnväg, väg- och anläggning, byggnadskonstruktion, arkitektur, vatten och avlopp samt rådgivning inom miljö och digitala lösningar. Syftet med utbyggnaden ”Fyra spår till Uppsala” är att möta det ökade behovet av hållbar person- och godstrafik i området mellan Uppsala och Stockholm. Läs mer

Frank Graveus ny chef för Sweco Sveriges division Buildings

Frank Graveus har utsetts till ny divisionschef för Sweco Sveriges konsulter med expertis inom byggnader och fastigheter. I divisionen samlas Swecos verksamhet inom byggkonstruktion, installation, projekt- och byggledning, skydd och säkerhet samt hållbar fastighetsutveckling med drygt 1 300 medarbetare i Sverige. Läs mer

Flicka ligger på golvet framför en fläkt

Ny Sweco-rapport: värmeböljor på uppemot 60 dagar kan bli verklighet inom 80 år

Klimatförändringarna påverkar Sverige snabbare än det globala genomsnittet. Antalet dagar med värmebölja stiger och 2023 hade Europa rekordmånga dagar med extrem hetta. Europa är den kontinent där värmen ökar mest, och Stockholm en av städerna med snabbast stigande temperaturer. Rekordåret 2018 uppmättes i Stockholm 25 dagar med värmebölja*. År 2100 kan rekordet öka med 150 procent, där vi riskerar närmare två månader – över 60 dagar – av värmebölja.** Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst når du på telefon: 010-484 50 20, vardagar kl 8-12 och 13-17 eller via mejl press@sweco.se

Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via TT. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns hos Sweco Group.

Sweco Sveriges presstjänst