0 av 0 för ""

Nyheter och press

Nyheter och press

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Koncernövergripande nyheter och pressmeddelanden för press och investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss på Sweco Sverige on du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter. Kontaktinformation för både Sweco Sverige och Sweco Group finns längst ner på denna sida.

 

 

Se allaPressmeddelandenNyheterEventStudenteventCOP27
Grupp människor letar vatten i Sydsudan

På jakt efter vatten i Sydsudan 

Sydsudan i Östafrika befinner sig sedan flera år tillbaka i nödtillstånd till följd av konflikter, översvämningar och torka. Vi ställde tre snabba frågor till Jonatan Strömgren, hydrogeolog och vattenresursexpert, och Pelle Bågesund, vatten- och miljöingenjör med naturbaserade lösningar som specialitet, som på uppdrag av biståndsorganisationen PMU nyligen rest till landet. Läs mer

Kvinna i bakgrunden med digitala symboler framför

25 april – Click-along i FME

Sweco bjuder in till digital click-along-introduktion till FME för studenter! Vi erbjuder både exjobb, praktik samt anställningar kopplat till FME och ser det som en värdefull kunskap att ha i sin verktygslåda. Läs mer

Sweco bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite

Sweco ska bistå i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. Projektet är ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ och planeras nu i en genomförbarhetsstudie. Målsättningen är att ställa om svensk cementindustri till 2030. Läs mer

Så ska snabbväxande kommuner i norra Sverige planera för framtiden

Ny industri i Övre Norrland medför stora möjligheter – men kommunerna måste planera smart för att säkerställa ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet. Det är en av slutsatserna i Swecos senaste rapport om kommunekonomi och samhällsomställning i norra Sverige. Läs mer

Örtoftaverket

Sweco anlitas i planeringen av nytt kraftvärmeverk som ska bidra till energisystemet

Planeringen av en ny produktionsanläggning för kraftvärme i Örtofta i Eslövs kommun pågår för fullt. Anläggningen, kraftvärmeverk 2 (KVV2) i Örtofta, är tänkt att ersätta äldre produktionsenheter för fjärrvärmeproduktion, säkerställa fjärrvärmeleveransen och avlasta elsystemet i regionen. Sweco har fått i uppdrag av Kraftringen att utföra förprojektering och upphandling kopplat till KVV2. Läs mer

Flaggor Ukraina EU

Sweco bidrar till uppbyggnaden av bostäder i Ukraina

Sweco har fått uppdraget att leda upphandlingen samt stödja byggnation av bostäder i sex städer i västra Ukraina. Syftet är att på kort tid tillgodose internflyktingars behov av bostäder, värme, vatten och elförsörjning. Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst: 010-484 50 20, vardagar kl 8-17. Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. På kvällar och helger hanterar vi endast mycket brådskande ärenden. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering via detta telefonnummer. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via TT. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns Sweco Group.

Sofie Sidoli

Presschef Sweco Sverige

Emma Månson

Kommunikationschef Sweco Sverige