0 av 0 för ""

Nyheter och press

Nyheter och press

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Koncernövergripande nyheter och pressmeddelanden för press och investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss på Sweco Sverige on du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter. Kontaktinformation för både Sweco Sverige och Sweco Group finns längst ner på denna sida.

 

 

Se allaAlmedalenPressmeddelandenNyheterEventStudentevent
Visualisering stad

12 mars: Webbinarium Tillgänglighet för alla – hur svårt kan det vara?

Välkomna till den tredje delen i webbinarieserien om tillgänglighet i utemiljöer!Vi vill i en seminarieserie ta upp olika aspekter av tillgänglighet som vi under åren träffat på. Seminarieserien hålls av Karin Renström och Karolina Rietz Bengtsson och handlar om behov utifrån olika funktionsnedsättningar, lagstiftning och praktikfall i befintliga miljöer. Läs mer

Sweco Sverige presenterar fortsatt god tillväxt och stabilt resultat

Idag presenterade Sweco-koncernen kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2023. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 6 procent. Den gröna omställningen och klimatanpassningar är fortsatt drivande faktorer i efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster. Läs mer

3 februari: Morgon om naturrestaurering

Var med på "Morgon om naturrestaurering" den 14 februari där LiU berättar om människans markanvändning, och Sweco ger sin syn på hur vi kan jobba med naturrestaurering i olika naturmiljöer för att stärka den biologiska mångfalden. Läs mer

Solpaneler i solnedgång

13-15 februari: Elmia Solar

Elmia Solar är Nordens nya mötesplats för solenergibranschen. Kom och prata med oss om screening, förstudie, tillstånd, elanslutning, due dilligence och den gröna omställningen i stort. Läs mer

Värdekedja

8 feb: Frukostsamtal om CSDDD – ansvarsfulla värdekedjor

Direktivet för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) kommer i ett första skede kräva av större företag att ha riktlinjer och policys på plats för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människor och natur, varken uppströms och nedströms i värdekedjan. Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst når du på telefon: 010-484 50 20, vardagar kl 8-12 och 13-17 eller via mejl press@sweco.se

Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering via detta telefonnummer. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via TT. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns Sweco Group.

Sweco Sveriges presstjänst