0 av 0 för ""

Visualisering stadsbildCirkulär stadsplanering: Minimera utsläpp och maximera hälsa i våra städer

Visste du att en cirkulär stad: Kan ha 75% lägre energibehov än den du bor i nu? Kan reducera klimatutsläppen med 97% genom att främja gång, cykel, och minska bilåkningen till en femtedel? Kan spara vårdkostnader på 1,1 miljarder kr/år genom att vi rör på oss mer?

Tid: 14.30-15.15
Datum: 28 juni
Plats: På gården hos Sweco, Specksrum 5​
Arrangör: Sweco

Ingen anmälan krävs.​

Samtal på gården – Efter några korta inspel till temat, samtalar vi i små grupper i World Café format om stadsutveckling som minimerar utsläppen och samtidigt förbättrar hälsa och välbefinnande i delande levande städer. Tillsammans reflekterar vi kring utmaningar kopplat till klimatomställningen, i frågor där design, planering och arkitektur spelar roll för att skapa resurseffektiva och resilienta samhällen. Ingen anmälan behövs.

Medverkande:

Johan Lindskog, Projektutvecklingschef AMF Fastigheter
Jessica Svännel, Regionarkitekt, Region Gotland​
Charlie Gullström, Arkitekt SAR/MSA, FoI-strateg Sweco Architects​
Hanne Birk, Utvecklingschef på Varvstaden

Läs mer:​

Swecos studie om värdet av cirkulär stadsplanering bygger på ett framtidsscenario för en samlad stadsutveckling med 15000 invånare för Gävle (Cirkulära Näringen) och på ett Vinnovaprojekt som optimerar urban matproduktion på kvartersnivå i relation till olika flöden, med stöd av AI: AIFOOD. AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Läs rapporten Sweco Urban Insight Circular City Transformation 2022

Iintervju Charlie Gullström om cirkulära städer