0 av 0 för ""

Visualisering av en stadsmiljö

Energipositiva stadsdelar: Fossilfri arkitektur i det resurseffektiva samhället

Energifrågan är viktig för resurseffektiva samhällen och vi lyfter några exempel på energipositiva stadsdelar för att diskutera sambandet mellan arkitekturen och energisystemet. Vilken roll spelar lokal solelproduktion i ljuset av EU:s +55-direktiv?

Tid: 15.30-16.15
Datum: 28 juni
Plats: På gården hos Sweco, Specksrum 5​
Arrangör: Sweco

Samtal på gården – Efter några korta inspel till temat, samtalar vi i små grupper i World Café format och öppnar upp för samtal kring för vilken betydelse arkitekturen har för energisystemet på kvartersnivå. Bygger vi framtidens hus med trä, solceller och återbrukade bussbatterier? Tillsammans reflekterar vi kring utmaningar kopplat till klimatomställningen, i frågor där design, planering och arkitektur spelar roll för att skapa resurseffektiva och resilienta samhällen.

Ingen anmälan krävs.​

Medverkande:
Eric Zinn, Hållbarhetschef, Göteborg Energi​
Ola Hansén, omvärldskontakter och politiskt påverkansarbete på H2 Green Steel
Catarina Naucler, Sweco Energy Markets​
Anna Kerr, Regionchef Norr, Sweco Architects​
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects

Läs mer om projekt Tamarinden (pdf)