0 av 0 för ""

Suddiga stad i bakgrunden. Hand som håller en mobiltelefon i förgrunden.Kan vi spela oss till en klimatneutral framtid? Gamification som stöd för medborgarinvolvering

I omställningen till klimatneutrala städer spelar design och planering en viktig roll för att locka till hållbara livsstilar. Vi diskuterar hur ’gamification’ och ’seriösa spel’ kan användas för ’nudging’ och därmed skapa ett brett engagemang för klimatfrågan och klimatsmarta beteendemönster i våra städer.

Tid: 11.00-11.40
Datum: 28 juni
Plats: På gården hos Sweco, Specksrum 5​
Arrangör: Sweco

Ingen anmälan krävs.​

Samtal på gården – Efter några korta inspel till temat, samtalar vi i små grupper i World Café format och öppnar upp för samarbete kring för hur vi kan spela oss till en klimatsmart och framtidssäker stad. Tillsammans reflekterar vi kring utmaningar kopplat till klimatomställningen, i frågor där design, planering och arkitektur spelar roll för att skapa resurseffektiva och resilienta samhällen.

Medverkande:
Patrick Prax, Associate Professor at the Department of Game Design, Uppsala University
Rabii Allawerdi, Spel & designutvecklare, prototyp för Mariestad
Elise Grosse, Hållbarhetschef Sweco Architects
Charlie Gullström, Forsknings & Innovationsstrateg, Sweco Architects
Anders Nedegård, Digitaliseringschef, Sweco Architects​

Läs mer om Viable Cities satsning: www.viablecities.se

Läs mer på Swecos blogg: Gamification – kan vi spela oss till en hållbar framtid?