0 av 0 för ""

1 november: A Sustainable start – mål 3 och 5

Seminarieserien “A Sustainable Start” bjuder in till en gemensam arena och mötesplats i syfte att öka kunskapen, engagemanget och initiativen kring Agenda 2030.

Denna säsong ger vi oss ut på en Nils Holgersson-resa runtom i Sverige och lyfter lokala och konkreta exempel som kan inspirera fler och lyftas till nationell nivå. Precis som tidigare har vi slumpat ihop målen och varje seminarium sätter fokus på två hållbarhetsmål. Vi tittar närmare på synergierna dem emellan och påminner oss om att alla delar hänger ihop. Hur skapar vi effektiva, hållbara actions här och nu?

Kom och lyssna till inbjudna hållbarhetsinnovatörer på både lokal och nationell nivå, ställ dina frågor och medverka i ett öppen dialog kring hur vi tar hållbarhetsarbetet vidare tillsammans.

1 november fokuserar vi på mål 3, Hälsa och välbefinnande, och mål 5, Jämställdhet. Medverkar i panelen gör denna gång:

Soraya Axelsson – Head of H22, Helsingborgs stad
Anders Lundblad – Kommunikationschef, Öresundskraft
Anna Kowalik Tidblad – Projektledare, Helsingborgs stad
Emelie Anneroth – Etnolog, Sweco
Lovisa Emilsson, trafikplanerare, Helsingborgs stad

Åsa Lindgren, SISAB, och Elise Grosse, Sweco, faciliterar samtalen.

Agenda

  • 08:00 – Inledning, panelsamtal och dialog kring dagens målkombination.
  • 09:00 – Fortsatt, öppen dialog kring seminariets fokuspunkter. Pågår till cirka kl. 10:30.

Anmälan

Detta hybridevenemang erbjuder medverkan på det sätt som passar dig bäst – på plats eller digitalt. Den 1 november kan du delta genom att komma till Clarion Hotel Sign,StockholmClarion SeaU, Helsingborg eller genom att logga in via Zoom.