0 av 0 för ""

Träbyggnation

13 februari: Ansök om en kostnadsfri workshop i träbyggande

Har ni ett pågående projekt eller är i uppstartsfasen för ett nytt och funderar på att
använda trä eller andra biobaserade material men är osäkra på hur ni ska överkomma
hindren och maximera fördelarna?

Ta då hjälp av vårt expertteam på Sweco!

Vi anser att träbyggande är en viktig pusselbit i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.
Som ett led i att öka träbyggnationen i Västra Götaland erbjuder vi därför en kostnadsfri
konsultation med syfte att analysera förutsättningarna för användandet av trä i ert
projekt.

Till workshopen eftersöker vi projekt inom kategorierna bostäder, kontor, skola
eller annan offentlig service. Det spelar ingen roll om projektet är en nybyggnation,
ombyggnation eller påbyggnad/tillbyggnad.

Workshopen planeras att hållas under februari/mars månad 2023, exakt datum bestäms i
samråd med er.

Workshopen är 4h och leds av ett expertteam på hållbarhet och träbyggnation från
Sweco. Teamet sätts samman utifrån era behov, men skulle till exempel kunna bestå av
Konstruktör, Akustiker, Brandingenjör och Hållbarhetsstrateg.

ANSÖKAN

Skriv en kortfattad beskrivning av projektet där det framgår typ av projekt, ungefärlig
omfattning samt var i planeringen det ligger. Ange även de frågeställningar som ni skulle
vilja få konsultation kring.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2023-02-13
Ansök genom att skicka ett mejl till: maria.gladt@sweco.se

För mer information, kontakta: Maria Glädt (Team Manager Hållbara byggnader, Göteborg)
Mejl:  maria.gladt@sweco.se
Tfn: +46 (0) 72 962 15 01