0 av 0 för ""

Vattenkraft

13 september: Vad är status på tillståndsprocesser för solcellsparker och vattenkraft?

Vi behöver skynda på omställningen till förnybar och hållbar energiförsörjning. En viktig del av detta är rättssäkra och snabbare tillståndsprocesser. Under detta webbinarium får vi höra mer om vad tillståndsprocesser innebär och vilka tillstånd som krävs inom energisektorn.

Två energislag som är i varsin ände av tillståndsprocessen kommer att vara i fokus: solenergi där Sweco är med och bidrar i utvecklingen av tillståndspraxis för solcellsparker, samt etablerad vattenkraft som är mer aktuell för omprövning och modernisering än nybyggnation.

Tid: onsdag 13 september klockan 12:00 – 12:30

Medverkande:
Anders Alvin, anläggningsägare vattenkraft – Jönköping Energi AB
Linn Arvidsson, tillståndsexpert – Sweco
Annelie Färnström, expert miljötillstånd och miljöbedömningar – Sweco
Anders Stenström, expert prövning av vattenkraft – Sweco

Moderator: Therese Silvander, förändringsledare inom energi- och transportsystem – Sweco

Anmäl dig här!

Webbinariet är en del av Swecos webbinarieserie ”Hur löser vi energiomställningen?” där Swecos experter och inbjudna gäster belyser aktuella frågor inom ämnet.

Deltagandet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!