0 av 0 för ""

Stor parkering med två bilar

Parkeringsekonomi för klimatomställning

Välkommen till ett kunskapswebbinarium för att diskutera knäckfrågor inom parkering för ökad omställning till rena, delade fordon. Webbinariet utgår från en studie om parkeringsekonomi som Sweco har gjort på uppdrag av Stockholms Stad miljöförvaltningen med Svenska Bostäders bestånd i Grimsta och omliggande bostadsrätter som case. Här finns 2 252 bostäder och 1 252 bilar. Hur ser strukturerna ut? Innebär det att en boende som inte äger bil får betala för parkeringsplats genom hyran eller som skattebetalare?

Vi vänder oss till dig som vill styra bort från fossila privatbilar och styra mot hållbar mobilitet som tjänst. Vi tror att webbinariet är extra intressant för dig som jobbar i fastighetsbranschen, med utveckling av bostadsområden, är medlem i Hyresgästföreningen, engagerad i bostadsrättsföreningen eller hållbarhetsansvarig, men webbinariet kan också vara av värde för dig som är allmänt intresserad av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

När: Välj mellan två tillfällen!

16 maj kl 13:30 – 15:00

16 maj kl 17:30 – 19:00

Agenda

• Inledning och bakgrund, Anna Lindén, Miljöförvaltningen
• Viktigaste resultaten från studien om parkeringsekonomi i Grimsta, Jakob Hammarbäck, Sweco:
– Parkeringsekonomi och fordonsanalys – vad kan staden använda resultaten till?
– Gamla fordon, avställda fordon – vems är utsläppen?
– Fastighetsägare och parkeringsplatser i området: överkapacitet av parkeringsplatser – vad får det för konsekvenser?
– Konkurrens om parkeringskunder där bostadsbolag, trafikkontor och Stockholm parkering har samma ägare (staden) som konkurrerar med sig själv – vad är systemfelet?
– En mångfald av regleringar och gratis parkeringsplatser, vem gynnas av detta och vad får det för konsekvenser?
– Förslag på ny reglering, nya prismodeller
– Testprojekt för storskalig omställning till ren, delad mobilitet med mobilitetsfond och lokal skrotningspremie
• Diskussion om resultat och förslag i mindre grupper
• Slutkommentarer

Anmäl dig här!