0 av 0 för ""

16 november: Andreas Gyllenhammar och Elise Grosse på Hållbart Näringsliv

Glasfasad med stadsreflektion med texten Hållbart näringsliv på.

På konferensen Hållbart Näringsliv den 16 november möts svenskt näringsliv för att nätverka och få kunskap om hur klimat- och hållbarhetsutmaningarna kan hanteras på ett affärsmässigt framgångsrikt sätt. Sweco deltar i två programpunkter:

9.55-10.10 En eskalerande klimatkris blir värre – hur ska näringslivet agera efter  COP26?
Skyfall, torka och bränder. Klimatförändringarna är redan här och vädret förväntas bli än mer extremt. Vad skapar detta för omställningsrisker i näringslivet? Med utgångspunkt i FNs klimatpanel IPCC:s senaste rapport och resultatet från klimattoppmötet COP26 som precis avslutats, diskuteras vad klimatförändringen får för effekter på näringslivet i närtid, men även på sikt.

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco (digitalt)
Theodor Swedjemark, global hållbarhetschef, ABB
Judith Gough, Storbrittaniens ambassadör i Sverige

15.10-15.45 Målkonflikter – hur kan man som företag ta grepp om helheten? När Agenda 2030 tas in som en viktig del i affärsutvecklingen uppstår oundvikligt målkonflikter. Det kan exempelvis handla om avvägningar mellan miljörelaterade och ekonomiska mål eller mellan olika miljömässiga mål. Vad är exempelvis viktigast, klimat, eller biologisk mångfald?  På detta pass diskuteras hur kan man kan arbeta för att maximera synergier och undvika målkonflikter när hållbarhetsfrågorna ska integreras i verksamheten.

Talare
Elise Grosse, hållbarhetschef bygg och fastighet, Sweco
Karina Antin, hållbarhetschef, K2A
Anna Brodowsky, vice president public affairs, Essity

Eventet är ett hybridevent och det går att ta del av hela programmet och köpa biljett här.